Lyver Helga Pedersen også?

Når Helga Pedersen forsøker å fremstille seg som en minister som har kontroll, blir misforståelser tolket som løgn. Hun bør innrømme at hun kunne gjort mer for å rydde opp etter Murmanskvraket, skriver redaktør Magne Lerø.

Først var det Manuela Ramin-Osmundsen, så var det Åslaug Haga som måtte trekke seg fordi det nærmest ble regnet som opplest og vedtatt at de hadde løyet og tildekket faktiske forhold. I dag slår Aftenposten fast i en overskrift at en ”ny statsråd tatt i løgn”. Det er fiskeriminister Helga Pedersen og miljøfarlig stoffer i den forliste krysseren ”Murmansk” det handler om.

Lærer de aldri i den rødgrønne regjeringen eller er dette en misforståelse som blåses opp til gigantiske dimensjoner? Er opposisjonen og medier klar for å se mer statsrådsblod flyte?

Siv Jensen (Frp) sier til Aftenposten at saken er så alvorlig at den kan føre til statsrådens avgang, men hun garderer seg; det vil bare skje dersom det viser seg at hun har løyet.  

Erna Solberg (H) er mer avventende og mener vi har en svak fiskeriminister og at denne saken tydeligvis ikke har ligget fremst i ministerens pannebrask. Lars Sponheim (V) slår til med påstanden om at ”nok en statsråd er tatt for å lyve for det norske folk og dette begynner å bli regelen mer enn unntaket”. Her får han faktisk støtte fra Pedersens partifelle, Odd-Egil Simonsen, mens ordføreren i Hasvik, også han tilhørende Ap, sier de er ført bak lyset i 14 år.

Det blir for enkelt å gjøre Helga Pedersen til en simpel løgner. Hun har uttalt seg klønete i en betent sak. Hun må selv ta ansvar for at det hun har sagt blir oppfattet som et forsøk på å tildekke faktiske forhold. Både denne og den borgerlige regjeringen har kjent til påstandene om at det kan lekke miljøfarlige gifter ut fra ”Murmansk”. Fra miljøvernhold og i lokalmiljøet anser de dette nærmest for bevist. De har lenge krevd at vraket måtte fjernes. Men staten har vurdert det slik at miljøfaren ikke er så stor at man har prioritert heving av dette vraket. Det Helga Pedersen har forsøk å si er at hun ikke har kjenner til at det er konstatert at det er alvorlige miljøfarlige gifter som lekker ut fra vraket. Det hun burde sagt var at hun selvsagt var kjent med påstandene om at miljøfarlige gifter lekket ut, men at dette ikke er slått fast av statens egne fagfolk i Kystverket.

Aftenposten skrev fredag at det var funnet radioaktive stoffer i utstyr som var fjernet fra vraket. Helga Pedersen har latt Kystverket bruke to og et halvt år på å kvalitetssikre påstanden om miljøfarlige stoffer. Når mediene ber om en kommentar til at de i Hasvik har ”levd med atomavfall i fjæra i 14 år”, begynner Pedersen å ro. Dette er nytt, men hun later som om hun har kontroll og at det nå kommer nye opplysninger som hun skal ta fatt i. Saken er at det er nok av gammelt nytt som hun burde ha ordnet opp i. Det nytter ikke å forsøke å fremstå med handlekraft og kontroll, når man vitterlig ikke har prioritert saken.

Helga Pedersen kommenterer saken slik til NTB: – Jeg er opprørt over den fremstillingen som Dagsrevyen har gitt saken. Det at det ble funnet radioaktivitet i vraket var fullstendig nytt for meg fram til jeg leste om det i Aftenposten fredag. Og det var heller ingen i departementet eller kystverket som har vært orientert om det. Når det gjelder mistanken om andre farlige stoffer om bord, som PCB og bromerte flammehemmere, så er det en mistanke som ble lansert allerede i 2004, men dette har aldri blitt dokumentert.

Statsråden peker på at da tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) orienterte Stortinget om saken i mars 2005, så konkluderte han med at vraket ikke utgjorde noen akutt fare forurensning, og at det derfor ikke var behov for nye undersøkelser eller tiltak.

Dette er en særdeles kjedelig sak for Helga Pedersen. Det er ille å få både opposisjonen, mediene og sine egne i nord på nakken. Hun kommer seg nok fra dette med livet som statsråd i behold. Hun har ikke feilinformert Stortinget. Det er Pedersens mediehåndtering det handler om. Etter dette blir det enda færre som snakker om Pedersen som er en arvtaker etter Jens Stoltenberg.