Mot seier for Statoil-navnet

Nå er det bare for konsernsjef Helge Lund og styreleder Svein Rennemo å gå til Eivind Reiten i Hydro og si «sorry, det er gått politikk i saken. Vi må hete Statoil». De kan da umulig ta sjansen på å bli nedstemt av regjeringen, skriver redaktør Magne Lerø.

Forkjemperne for Statoil-navnet er klar for å starte feiringen av at ”Statoil” ikke skal senkes i havet. Tormod Hermansen sier til Aftenposten at han tolker styreleder Svein Rennemos uttalelser slik at han er innstilt på å finne en løsning som regjeringen kan godta. Og sentralstyremedlem i Ap, Odd Kristian Reme, sier at det er bred enighet innad i Ap om at ”Statoil” skal beholdes.

Det er Jens Stoltenbergs uttalelse siste uke om at regjeringen ikke er forpliktet til å stemme for det navneforslaget styret legger fram for generalforsamlingen, som fått Statoil-ledelsen til ta en ny runde på saken. Ingen er uenige i det Stoltenberg sier. Både Helge Lund og Eivind Reiten kunne sagt det samme. Men det at landets statsminister sier noe som er selvsagt, er altså nok til at navnediskusjonen i Statoil tar en ny kurs. Jens Stoltenberg har gitt klarsignal for at det kan gå politikk i saken. Det må styret i Statoil forholde seg til. Det vet Svein Rennemo og Helge Lund.

”Beviset” på at det har skjedd noe i saken er styreleder Rennemo i realiteten ikke sier noe konkret, mens Helge Lund tidligere har minnet om at ”det er bestemt at Statoil ikke blir navnet- det skal legge fram forslag om et helt nytt navn”. Det måtte Helge Lund si. Han må forholde seg til fusjonsavtalen og det styret har bestemt. Det er Jens Stoltenberg som har gitt styret en anledning til å ta saken opp på nytt. Det kan være Lund og Rennemo oppfatter dette som en lissepasning. Det er ikke sikkert de ser noe behov for et nytt navn.

Både Helge Lund og Jens Stoltenberg er opptatt av å opptre korrekt. Helge Lund har også bakgrunn fra politikken. Han forstår nok situasjonen. Når styret i Statoil skal drøfte saken, vil Lund neppe lande på at de skal holde seg til det som er vedtatt og risikere å bli nedstemt på generalforsamlingen. Det vil bli et gigantisk prestisjenederlag. Det vil også skade Statoil i markedet. Denne uken har vi kunnet lese at analytiker mener at Statoil-aksjene er lavt priset på grunn av det sterke statlige eierskapet. Hvis staten overprøver styret i Nordens største selskap på denne måten, vil man fortelle hele verden at det er politikerne som styrer. Det tar ikke styret i Statoil sjansen på.

Nå kan Svein Rennemo og Helge Lund gå til Eivind Reiten og si ” sorry, vi må nok hete Statoil. Vi har gjort det vi kunne, men Jens Stoltenberg har nok bestemt seg for at vi fortsatt skal hete Statoil”. Eivind Reiten er klok nok til ikke å begynne å bråke. Men selvsagt kan han si at han beklager at fusjonsavtalen ikke blir fulgt opp.

Nå er Statoil-navnet blitt en sak Jens Stoltenberg ikke kan tape. Han får noe kreditt for at han har tatt fatt i denne saken nå og sørget for at den ikke ligger og flyter til generalforsamlingen på våren neste år. Hvis det nå skulle ende med at Statoil-navnet blir droppet, vil det bli tolket som et bevis på at regjeringen ikke er sterk nok i møte med næringslivet.

Jens Stoltenberg har samtidig uttalt seg så pass forsiktig at han ikke vil bli beskyldt for å ha instruert et børsnotert selskap. Det er en milevid avstand mellom Stoltenbergs uttalelser knyttet til Statoil-navnet og Dags Terje Andersen råkjør mot styret i Hydro som endte med at styreleder Reinås fikk sparken.

To viktige bærebjelker ved fusjonen var at selskapet skulle få et nytt navn og at topplederstillingene skulle deles mellom Eivind Reiten som styreleder og Helge Lund som konsernsjef. Eivind Reiten forsvant ut etter få uker på grunn av påstander og mulig korrupsjon i Hydro-sammenheng. Det svekket balansen mellom de to fusjonspartnerne. Når det nå ligger an til at Statoil blir det nye navnet på selskapet, vil balansen svekkes ytterlige. Men nå er ikke det så faglig. Fusjonsprosessen har passert ”gjort er gjort og spist er spist”- stadiet. Og det hjelper nok litt at alle forstår at det er politikerne som har blandet seg inn. I realiteten er det Statoil som har overtatt Hydro gass og oljedivisjon. De ansatte som kommer fra Hydro merker nok det. Når man først er i gang, er et navn ikke så avgjørende, tross alt.