Styreleder som vingeklipper

Når en daglig leder har problemer, er det like viktig at styret holder fingrene fra fatet som at de gir lederen støtte. Christian Bjelland og styret har bidratt til å rote det til for Allis Helleland. En vingeklippet leder er maktesløs i kriser, skriver redaktør Magne Lerø.

Det som var nytt i rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) var at Allis Helleland var sterkt kritisk til Christian Bjelland og styret rolle. Bjelland ga henne beskjed om at han ville involveres i all kontakt med departementet og mediene. Styret stoppet utlysning av avdelingslederstillinger og blandet seg inn i åpningsprogrammet og antall utstillinger. Det var også mye direkte kommunikasjon mellom styremedlemmer og ansatte. Allis Helleland synger ut i Dagens Næringsliv.

– Min største vanskelighet var at styret og jeg var uenige om ledelsesformen. Hvis en leder ikke har beslutningsmyndighet, er det umulig å lede, sier Helleland. Hun mener at styret har bidratt til å svekke hennes autoritet ved ta styret har grepet inn i saker som bør ligge under daglig leders myndighet. Styreleder Christian Bjelland forsvarer seg med at det har oppstått en ekstraordinær situasjon og at det da er styrets plikt å ta grep.

– At det skaper en ubehagelig og uheldig situasjon for den direktør det gjelder, er ikke vanskelig å forstå, sier Bjelland.

Utad har imidlertid Bjelland og Helleland fremstått som et rimelig godt samkjørt radarpar. Bjelland har gitt sin direktør henne full tillit og har måtte tåle mye kritikk for det. I praksis har han gjort noe annet. Hellelands handlingsrom er blitt stadig mindre. Og de grep styret har foretatt seg, har ikke bedret situasjonen. Ved å gripe inn, har styret havnet i den samme gjørma. Nå opplever de en autoritetskrise på alle nivå i Nasjonalmuseet. 

Det er forståelig at Helleland ikke så noen annen mulighet enn å gå av. En vingeklippet leder står maktesløs i kriser.  Styret ved museet har ikke opptrådt like ille som Brann som sparket assistenttreneren til Mons Ivar Mjelde, selv om Mjelde var imot det. Meldes autoritet er svekket. Men har fortsetter som trener. Helleland opplevde at styret gradvis innskrenket hennes fullmakter. Hun satte ikke hardt mot hardt, men fortsatte. Til slutt måtte hun konstatere at hun hadde mistet troen på at hun kunne klare å få museet ut av gjørma.  Christian Bjelland har solid bakgrunn fra næringslivet. Han vet at det ikke fungerer å vingeklippe daglige og at styreleder må holde seg unna daglig drift.

Ved Nasjonalmuseet har han havnet mellom barken og veden, mellom Helleland og de ansatte. Hans ledelse må følgelig bli påvirket av hva styret som kollegium mener. En styreleder oppgave er også å virke samlende i forhold til et styre. Styret har tydeligvis vært så skeptisk til om Helleland ville klare jobben at de har forlangt å få holde i rattet sammen med henne i det daglige. Hun har ikke fått fullmakt til å iverksette det hun mener er nødvendig.  Hovedregelen er at styret ikke skal blande seg inn i daglig drift. Selvsagt må en styreleder kunne ha et møte med de tillitsvalgte. Men det som skal skje i det daglige, må daglig leder ha regien på. Det er daglig leder som bør hente inn konsulenter og rådgivere, ikke styret. Styret må gi daglig leder støtte.

Og hvis daglig leder ikke makter å få gjort jobben skikkelig, må daglig leder heller slutte. Styret kan stille krav til daglig leder. De kan lese rapporter og vurderinger og lytte. Men det er daglig leder som må komme opp med en plan for hvordan problemer skal løses.  En daglig leder som opplever at det er mye kontakt mellom styremedlemmer og ens underordnede, at styret treffer beslutninger over hodet på en, at styret trenerer beslutninger eller overprøver beslutninger som daglig leder har fattet, har tapt.

Det er bare tidsspørsmål før situasjonen blir umulig. Det kan ofte ta noen tid før når til den erkjennelsen. Den forrige direktøren, Sune Nordgren, trakk seg også fordi han ikke har fornøyd med det arbeid styret hadde gjort for å få i gang prosessen med en nytt nybygg. Det er tydeligvis ikke enkelt å være styre for Nasjonalmuseet. Styret har stilt sine plasser til disposisjon. De har i grunnen satt seg selv på oppsigelse. Men de fortsetter inntil videre, inntil de får endret vedtektene slik at Trond Giske kan finne noen nye styrekoster.