Ansatte vil ha mer museumsbråk

De ansatte krever nå at enda flere lederhoder ruller. Nå bør de roe seg ned å forholde seg til at de har en sjef som kan ledelse og vet hva som bør gjøres, skriver Magne Lerø.

Representanter fra de ansatte er ikke klar for å legge bort stridsøksen. ”Vil se flere hoder rulle”, er overskriften i Dagens Næringsliv.

–         Det er betenkelig at en ledergruppe som ikke er komplett og som ikke har tillit, skal legge planer fram til 2014, sier tillitsvalgte Bjørg Borgersen i Negotia til Dagens Næringsliv. Hun understreker at de ikke vil gå inn i omorganiseringer og tegne et nytt kart, før det de har er evaluert.

 

Tom Klev som representere Forskerforbundet mener det må mer evaluering og kompetansekartlegging til, også på ledernivå. Bevares. Skal man nå gå i gang med å kartlegge kompetansen til ledere fordi de ansatte ikke har tillit til dem?

 

Dagens Næringsliv skriver at det kun er en av seks avdelingsledere som har de ansattes uttalte tillit.

 

Hva er det de ansatte mener? Nå har de gjort alt de har kunnet for at direktøren og styret skal gå av. Det har skjedd og vil skje. Forlanger de også nå avdelingslederes hode på et fat? Mener de at fast ansatte ledere skal sparkes nå, før en ny direktør er på plass? Mener de det er saklig grunn for det eller skal det betales ut flere sluttpakker i millionklassen?

 

Istedenfor å begynne å herje offentlig med de få ledere de har igjen ved Nasjonalmuseet, bør de ansatte roe seg ned. Det får holde at de nå snakker med Ingar Pettersen som nå fungerer som direktør.

 

I går var det strategimøte hvor Pettersen var til stede. Og i dag basuners konfliktene ut i mediene igjen. I Ingar Pettersen har de ansatte fått en erfaren sjef som har vært i uvær før. Nå har han ansvaret. Det er hans ledergruppe. Hvis han vil jobbe med den ledergruppen som de nå har, får de ansatte finne seg i det. Hvis ikke de ansatte klarer å forholde seg konstruktivt til Ingar Pettersen, er det da noen godt kvalifiserte sjefer som vil orke å lede dette museet?