Biskop Baasland rydder opp

Biskop Ernst Baasland har gitt de mange tusen i landet med betalingsproblemer et ansikt. Ved å legge kortene på bordet og fremstå ærlig, åpen og troverdig, vinner han respekt, forståelse og skaper tillit, skriver redaktør Magne Lerø.

I går innså biskop Ernst Baasland at det ikke nyttet å gjøre konkurskravet mot ham til en privatsak som offentligheten ikke har noe med. I går valgte han å legge kortene på bordet, sette en stopper for alle spekulasjoner og ta styringen i forhold til offentligheten. Det er sønnen som har kommet i et økonomisk uføre i sin forretningsvirksomhet. Kona har vært drivkraften i å hjelpe sønnen. Ernst Baasland har etter hvert blitt klar over hvor alvorlig situasjonen var. Og han gjør det tindrende klart: Han vil gjøre opp for seg. Han er rede til å selge hytta på Sørlandet og huset i Oslo.

– Dersom eg no mister alt, er eg klar for det. Eg er oppteken av å gjere rett og skjel for meg. Eg må leve slik eg forkynner, sier Baasland til Vårt Land. Han sier han er klar for å leve med lite penger og peker på at en enkel livsstil er en god ting.

På denne måten bidrar Baasland til å forhindre ryktespredning og tap av tillit. Og han vinner sympati. Det er god vilje som ligger bak. Her møter vi en mor og en far som har strukket seg lenger enn godt er for å hjelpe sin sønn. Og som biskopen sier selv: Den tjenesten de ville gi er blitt en bjørnetjeneste.

Ernst Baasland vil nå skaffe seg advokat. Det er på tide. De skal ta stilling til en konkursbegjæring og legge en plan for hvordan de skal komme seg ut av det økonomiske uføret. Som regel finner man løsninger når viljen til å gjøre opp for seg ligger til grunn. Vi får håpe at Baasland har verdier som tilsvarer de kausjoner de har skrevet under på slik at tredjepart som har gitt lån, ikke blir skadelidende.

Ut fra den kjennskap vi nå har til saken, vil ikke denne få følger for ham som biskop. Å si at han kan gå styrket ut av det, er å ta sterkt i. Denne saken er føste og fremst en stor belastning for ham som slik sett kan komme til å prege ham. Men det gjør inntrykk på mange at en biskop kan havne i en slik situasjon og måten han nå står fram på. Det finnes tusenvis av mennesker som har erfaringer med å ville hjelpe, men så gikk det galt. Baasland har på sett og vis også gitt de mange tusen i vårt land med betalingsproblemer et ansikt. En av dem som står øverst på samfunnets tillitsstige har opplevd det samme og er i samme situasjon som dem. Biskopen er i samme båt med noen som sliter hardt hver eneste dag med pengeproblemer. Familien Baasland er blitt rammet av en tragedie. De fortjener støtte og forståelse. Men en biskop må leve med at den situasjon han har havnet i blir gjenstand for kommentarer og vurderinger offentlig

Baasland minner om at det eneste som på lang sikt kan sikre omdømmet er å være ærlig, åpen og troverdig. Det var han i går.