Rettsløse ekspolitikere

Det er mulig denne saken er så ille at Thorbjørn Berntsen og et titalls ekspolitikere må bures inn. Men at pensjonsstyreleder Sigvald Oppebøen Hansen begynner å snakke om straffeforfølging før de det gjelder har fått forklart seg, er også skandaløst. Han bidrar til å gjøre politikere rettsløse, skriver redaktør Magne Lerø.

Ut fra det riksrevisor Jørgen Kosmo og toneangivende politikerne på Stortinget sier, skulle en tro at det bare er å opprette en avdeling for politiske pensjonistkjeltringer på Ullersmo jo før jo heller. Det er en stikkprøvekontroll Riksrevisjonen har foretatt. Den viser at det er mellom seks og ti politikere som har fått mer i pensjon enn de har krav på. Når hele gruppen skal sjekkes, få vi anta at det blir flere titalls ekspolitikere som får dele luftegård med blant andre Anders Talleraas, Magnus Stangeland og Thorbjørn Berntsen. For reglene er ikke vanskelige å forstå, sier Kosmo. Kjell Magne Bondevik forstår dem i alle fall. Og flere andre politikere sier det samme, man må hele tiden melde ifra om inntekter ved siden av pensjonen. Den som ikke har gjort det, begår trygdemisbruk. Den slags er straffbart. For loven er det ingen forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker. Straffbare handlinger må anmeldes. Altså må Stortinget vedta å gå til anmeldelse av titalls tidligere stortingsrepresentanter.

 

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap), lederen av styret for Stortingets pensjonskasse, kjører i dag ”anmeldelse av straffbart-forhold”-linja. Han har snudd på en femøring. Først sa han til NTB at det i denne saken ikke var snakk om bevisst lureri, men snarere mangel på kunnskap. Til VG sier han at stortingsrepresentantene bør politianmeldes hvis de har fått for høye pensjoner fordi de ikke har meldt fra om egen inntekt. Men han understreker at det er for tidlig å si om noen av ekspolitikerne har gjort noe galt.

 Siv Jensen henger seg på. Inge Ryan vil ikke snakke om anmeldelse nå. H Det er lite klokt av Hansen og Jensen bidrar til å hausse saken opp mer enn nødvendig på dette tidspunkt. De burde bekymre seg en smule for den håpløse situasjon disse ekspolitikerne har havet i. Her blir det tatt ut tiltale, før saken er etterforsket. Det er virkningen av det som skjer. Riksrevisjonen har ”bare” sette på hva som er betalt ut. De har ikke sjekket hva som er betalt inn en gang. Ikke vet de heller om hvilken kontakt som har vært mellom de enkelte og Stortingets pensjonsstyre. Hadde ikke Kjell Magne Bondevik hatt så pass god orden i saken sine som han har, kunne han blitt hengt ut som skurk også i internasjonale medier. Få timer etter saken ble kjent, selv om han befant seg i USA, kunne Bondevik dokumentere at han hadde tatt opp saken med pensjonsstyret. Hallgrim Berg tilbakeviser på det sterkeste at han har mottatt noe han ikke har rett på.  Anders Talleraas sier til Dagbladet at han mener han har opptrådt korrekt i forhold til hvordan han har oppfattet regelverket. Han protesterer å bli hengt ut som kjeltring i avisen inntil det motsatte er bevist. 

Det er et halvt år siden Jørgen Kosmo ble gjort oppmerksom på at de burde se nærmere på denne saken. Hvorfor har ikke da, for eksempel Kjell Magne Bondevik blitt konfrontert med Riksrevisjonen funn og blitt bedt om en forklaring før saken eksploderer i mediene. Man kan ikke behandle folk på denne måten. Det er elementært at de det gjelder skal få anledning til å forklare seg før man henges ut som en kriminell, men mindre det er fare for bevisforspillelse. Selv om Stortinget ikke lenger har et arbeidsgiveransvar ovenfor de det her gjelder, plikter noe å ivareta tidligere ansattes interesser.

  Men Riksrevisjonen ”bare” reviderer. De gjør jobben sin. Men noen må ta ansvar for hvordan deres rapporter blir brukt. Det skulle Stortingets pensjonsstyre ha gjort. Men de har en leder som bidrar til å hausse saken enda mer opp med å snakke om straffeforfølging før de det gjelder har fått forklare seg.På denne måten bidrar han til å forsterke den rettsløse tilstanden en del av de det gjelder opplever at de er i.  Det er mulig denne saken er så ille at Thorbjørn Berntsen må bures inne. Behandlingen han har fått til nå, har vært kritikkverdig. Skal noen kastes til løvene, er det greit med et varsel på forhånd, i det minste.  Thorbjørn Jagland har gjort det klart at dagens ordning ikke er god nok. Det bør også stilles spørsmål ved om Stortingets pensjonsstyre har gjort de burde gjøre for at reglene ikke skal misforstås.