Giske vil ramme spilleskurkene

Det er utmerket at Trond Giske vil legge kjelker i veien for den slags selskaper som Bjarte Baasland har tapt sjelen sin til. En statlig kampanje som forteller at det er uklokt å bruke pengene sine både på Norsk Tipping og internett, kan vi vel ikke vente oss, skriver redaktør Magne Lerø.

Trond Giske mener Bjarte Baasland er et bevis på den ekstreme grådigheten som preger den internasjonale spillbransjen. Baasland har innrømmet å ha spilt bort 60 millioner kroner. Regjeringen vil nå stramme inn ved å forby banktransaksjoner fra Norge til spilleselskaper i utlandet.

–         Selv om de som virkelig ønsker det sikkert vil finne andre veier, vil en slik løsning forhåpentligvis kunne bidra til at færre begynner å spille hos disse selskapene, sier Giske til VG. Han mener selskapene opererer i en juridisk gråsone. De har ikke den tillatelsen som kreves for å kunne tilby spill i Norge. Likevel har de ansatte som bistår med spill fra norske konti.

 

Bjarte Baaslands advokat, Hege Birkeland Ersdal, sier det ennå ikke er vurdert om det er grunnlag for Bjarte Baasland til å kreve erstatning fra selskapet som har loppet ham for millioner.

 

Det er med spill som det er mer alkohol og andre rusmidler, hvis ikke samfunnet trår til med reguleringer, blir skadevirkningene alvorlige. Det er ikke slik at man kan basere seg på at den enkelte får ta ansvar for hva man drikker når og hvor og hvor mye man spiller. Da ender det, som det gjorde for Bjarte Baasland, ikke for altfor mange. De fleste vil ”bare” tape noen hundre tusener eller kanskje en million eller to. De vil ikke ha tilgang på kapital, slik Baasland har hatt.

 

Dagfinn Høybråten så seg lei på at folk ødela helsen sin ved å røyke. Han fikk banket igjennom kraftige restriksjoner til protester for dem som mener dette innskrenket individers frihet til å gjøre som man vil. Men det er samfunnet som må betale regningen for helseskadene. Det er samfunnet som må betale for store deler av de skadene ukontrollert spill fører med seg.

 

Vår velferdsmodell forutsetter at samfunnet regulerer menneskers rett til å gjøre hva de vil. Basis for mye av vår lovgivning er at samfunnet tar ansvar for at mennesker ikke skal opptre ekstremt utfornuftig og skade seg selv og påføre samfunnet kostnader. Vi kan diskutere hvor grensen går i alkoholpolitikken, når det gjelder røyking og spill.

 

Det er prisverdig at Trond Giske har vært en pådriver for å begrense skadevirkningene av pengespill. Vi har ingen tro på å legalisere internasjonale spillselskaper. De fleste av dem driver en brutal og samfunnsskadelig business. Hvis og mot formodning, Per Scavenius i Landbrokes Norge kan dokumentere at de holder på med nærmest må sammenlignes med Norsk Tipping, få vi ta diskusjonen om det skal gis tillatelse til spill på nett i Norge.

 

Svakheten i Giskes argumentasjon er at Norsk Tipping i samarbeid med NRK opptrer som det reneste reklamebyrået for spill. I debatten med Trond Giske på NRK i går kveld, hadde Per Scavenius et poeng. Han pekte på at sjansen for å vinne i Norsk Tipping er forsvinnende liten. Meningen med Norsk Tipping er å samle inn penger til gode formål.