Høyre forlater alkopopulismen

Høyre er i ferd med å få hodet opp av sanden. Det er uansvarlig å ikke føre en restriktiv alkoholpolitikk. Frp vil neppe gi fra seg mulighetene for populistiske alkoholutspill, skriver redaktør Magne Lerø.

Høyres partileder, Erling Nordvik, (1974-80 og 1984-86) scoret poeng hos en del velgere da han snakket om at Høyre gjerne ville at de dyreste og beste merkene på de øverste hyllene på polet skulle bli billigere. Høyre har i alle år stått for en liberal alkoholpolitikk. Det har vært KrF som har mast om strengere åpningstider og høyere avgifter. Høyre har villet senke avgiftene og tillate salg av vin i butikkene. De rødgrønne har lagt seg nærmere KrF enn Høyre i alkoholpolitikken.

 

Høyre erkjenner nå de enorme helseskadene som følger av alkoholbruk, og vil ikke lenger slåss for vinsalg i butikk og billigere sprit. Høyres helsepolitiske utvalg konkluderer med at dagens alkoholpolitikk har ført til lavere konsum og færre alkoholrelaterte skader i Norge enn i andre land. De mener det vil være direkte uansvarlig å liberalisere politikken.

 

–        Det foreligger nå så mye veldokumentert forskning som viser at skadene øker med økt tilgjengelighet. Det betyr ikke at vi ønsker en mer restriktiv politikk, men vi mener at den hovedlinjen som praktiseres i Norge i dag, den gylne middelvei, er riktig, sier Inge Lønning, medlem av utvalget, til Aftenposten. Han mener alkohol representerer en av de største farene for folkehelsen og at alkoholmisbruk også rammer omgivelsene svært hardt.

 

– Vi erkjenner at alkohol skaper avhengighet som gjør at folk mister sin frihet, undergraver sin egen helse og tar sitt eget liv, sier Lønning.

 

Forslagene fra utvalget skal nå på høring. Det vil første være på landsmøte til våren Høyre kan vedta å legge om kursen i alkoholpolitikken.

 

Dagfinn Høybråten (KrF) er selvsagt meget fornøyd med den utviklingen som er på gang i Høyre.

 

Om Høyre nå skifter kurs, er det et bredt politisk flertall for den alkoholpolitikken som faktisk førers her i landet. Igjen kan vi oppleve at det blir Frp mot de andre. For så langt er det ikke noe som tyder på at Frp har tenkt å ta inn over seg resultater av forskning og de erfaringer man gjør rundt om i kommunene.

 

Ved å hindre tilgang til alkohol, blir forbruket lavere. Og det er en direkte sammenheng mellom forbruk og helsemessige skadevirkninger, uro og kriminalitet.

 

Også i flere europeiske land begynner politikerne å innse nødvendigheten av å føre en mer restriktiv alkoholpolitikk. Men i land som Italia, Frankrike og Spania, for eksempel, er vinindustrien en betydelig maktfaktor. Her er det ikke realistisk med den slags restriksjoner vi har i Norge.

 

Nå kan det imidlertid bli slutt på at Høyre henviser til de liberale ordbinger man har i de fleste europeiske land der folk skal være spesielt flinke til å drikke med måte. Men det stemmer ikke. Det er det samme som gjelder for Frankrike som her. Økt forbruk gir økte skader. Fri flyt av alkohol fører til et dårligere samfunn.

 

Det burde selvsagt vært slik at mennesker selv var i stand til å bruke alkohol på en måte som gjør at det ikke er skadelig. Slik er det bare ikke når vi ser befolkningsgruppen samlet. Høyre vil ikke lenger stikke hodet i sanden.

 

Det er å håpe at også Frp kommer til sannhets erkjennelse. Men vi frykter nok at Frp vil bruke de muligheter som alkoholpolitikken gir for populistiske utspill.