Nav i motbakke

Per-Kristian Foss vifter med fasiten. I god populistisk stil serverer han lettvintheter om ledelsen i Nav, skriver redaktør Magne Lerø.

2400 Nav-ansatte fra 80 avdelinger flys inn fra hele landet i dag for å delta på seminar. Dette er et av de største enkeltseminarene som er arrangert i den norske statsforvaltningen. De samles for å bygge en felles kultur og rette oppmerksomheten mot felles mål. Det koster om lag 1000 kroner for hver ansatt. Ingen avskrekkende pris. Nav-sjefen Tor Saglie lover en uforglemmelig dag.

 

Dagens seminar betyr at Navs hjelpemiddelsentral stenger. Følgelig vil mange pasienter i dag få et dårligere helsetilbud. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon kritiserer at Nav stenger dørene.

 

Representanter fra fagforeningene mener det er positivt at en organisasjon i sterk omstilling gjennomfører en slikt seminar som skal gi inspirasjon og bygge kompetanse.

 

I det siste har Aftenposten dokumenter at 19 000 mennesker er rammet av ventelistebrudd som Nav har ansvaret for. Nav har tydeligvis problemer med å levere slik politikerne forventer.

 

Per-Kristian Foss (H) sier til Aftenposten at det virker meningsløst å stenge dørene. Det kan ikke et sykehus eller NSB gjøre med henvisning til at de ansatte skal på kurs.

 

–        Navreformen skulle dreie oppmerksomheten fra system til bruker, færre dører. Nå har det i realiteten blitt verre for brukerne. Nav svikter som en ny moderne etat. Men en så dramatisk svikt på tidsfristbrudd fra 8000 til 19000 som Aftenposten omtaler, så avslører det et ledelsesproblem som statsråden må gjøre noe med. Vi kan ikke aksepter at en reform settes i live av en etat som ikke fungerer, sier Foss.

 

Her fyrer Foss løs uten å ha nødvendig oversikt over hva saken dreier seg om. Det er en gigantisk omstilling Nav er igjennom. Om produktiviteten en periode blir lavere enn forventet, får vi leve med. Slik er det bare når en organisasjon utsettes for det kaos som en kraftig omstilling er. Politikere kan ikke bestille suksess, like lite som de kan bestille budsjettbalanse i sykehusene samtidig som det ikke skal være noen køer eller sørge for at NSB alltid er i rute. Forsinkelser hos NSB skyldes ofte en elendig skinnegang som NSB ikke har ansvaret for

 

Om Tor Saglie ikke holder mål som sjef, aner vi ikke. Foss mener tydeligvis å ha fasiten klar.

Det er meningsløst at politikere behandler statens egne sjefer på denne måten.

 

Det høres ille ut at man stenger kontorene. Men er det så dramatisk som Aftenposten vil ha det til? Ligger det mennesker hjemme i dag og lider fordi Nav er på seminar? Settes liv og helse på spill? Eller har brukerne visst om dette slik at de er forberedt? Hva er det Foss tenker seg? Skulle en hatt en igjen på hvert kontor slik at man kunne holde dørene åpne?

 

Vi forstår godt at Nav-ledelse ønsker å samle alle ansatte. Å samle alle til felles inspirasjon og kompetansebygging er gjerne mer effektivt enn å operere med flere seminarer. Det har også en egen verdi at ledelsen møter alle ansatte samlet.

 

Det vil neppe være en klok strategi å stenge alle kontorer en gang i året som en fast ordning. Men i den krevende omstillingsfasen Nav er i, hører dette fornuftig ut.

 

Tor Saglie får ta kjeften. Han ha en tøff jobb og han må kjøre den linjen han har tro på gir resultater. – Foss får mase på, det kan han tenke, men han bør ikke si det.

 

Saglie må få mer tid på seg for å få Nav på plass. Om han gjør en god nok jobb eller ikke, er det en rekke som er nærmere til å vurdere enn Per-Kristian Foss.