Pakkeforvirring

At kompisene Jens Stoltenberg og Rune Bjerke har tett kontakt om finanskrisen, bør ikke sjokkere Siv Jensen eller Lars Sponheim. Har noen i DnB NOR misbrukt innsikt og drevet med innsidehandel, er det et problem for Bjerke, ikke Stoltenberg, skriver redaktør Magne Lerø.

Frp er kommet i bakleksa som følge av finanskrisen og synker påfallende mye på meningsmålingene. Siv Jensen gjør et fortvilet forsøk på å komme på banen ved å ta til orde for å utsette redningspakken for bankene som etter planen skal behandles fredag. Grunnen er at Kredittilsynet har varslet at de vil granske om DnB NOR har gjort seg skyld i innsidehandel

knyttet til regjerings redningspakke som de kan ha tjent mellom 20 og 40 millioner kroner på.

DnB NOR solgte statsobligasjoner like før regjerings krisepasse ble kjent.

DnB NOR – sjef Rune Bjerke og Jens Stoltenberg er gode venner. De har sendt Smser til hverandre i forbindelse med regjerings krisepakke. Bjerke ha også vært i tett kontakt med Statsministerens kontor.

Jens Stoltenberg og Rune Bjerke bedyrer begge at de har opptrådt korrekt i saken anledning. Men det sprer seg nå en mistanke om kameraderi mellom Ap og DnB NOR, og det hevdes av regjeringens krisepakke er skreddersydd for DnB NOR.

–         Jeg stiller meg tvilende til om Stortinget faktisk bør vedta denne pakken før en gransking fra Kredittilsynet er ferdig, sier Siv Jensen til Dagens Næringsliv.

 

Hva er det hun tenker på? Det kan gå både vinter og vår før vi får vite om det har foregått innsidehandel eller ikke. Har Jensen tenkt å parkere norsk finansnæring i påvente av resultatene av en innsidegransking? Her stormer hun av gårde på en blindvei. Hun kommer til på måtte snu.  

 

Lars Sponheim (V) vil gjerne vite hvem som ”egentlig kom med ideen om innholdet i pakken”. Vil ha sette i gang en idejakt? Og hva om han skulle finne ut at det er Rune Bjerke som har kommet på ideen? Spiller det noen rolle? Det avgjørende må være om ideen er god eller ikke. Det er regjeringen som har det hele og fulle ansvaret for den redningspakken de legger fram for Stortinget.

 

Ellers er det vel med denne ideen som med ideen om å ansette Eli Arnstad som konsulent. Åslaug Haga husket ikke hvem som kom med den ideen.

 

At Siv Jensen og Lars Sponheim forsøker å utnytte de ryktene som nå svirrer i mediene til en høring i Stortinget før redningspakke vedtas, er til å leve med. Da får de få opp farten. Regjeringen bør holde tempo med å få krisepakken på plass.

 

I denne situasjonen gjelder det å holde hodet kaldt og ha tungen noenlunde beint i munnen.

Da redningspakken ble lansert, ble denne godt mottatt av finansnæringen. Det var delte meninger om krisepakken var nok, og flere mente den kom for seint. Men som pakke var den grei.

 

At dette skulle være en pakke spesielt innrettet mot DnB NOR, er vanskelig å forstå. Noen må da i tilfelle komme opp med et forslag til hva regjeringen kunne gjort som ville vært mer fordel aktiv for alle andre bankene og mindre fordelaktig for DnB NOR. Det har ikke skjedd.

 

Staten er hovedeier i DnB NOR. Det betyr ikke at staten skal favorisere denne banken fremfor andre. Men i en krisetid, må det selvsagt også bety noe at staten er hovedeier. Det er jo en grunn til at staten er hovedeier i DnB NOR. I andre land kjøper staten seg inn på eiersiden i enkelte banker. Her kan en virkelig snakke om favorisering.

 

Det er ikke noe å si på at det er kontakt mellom statsministeren og DNB-sjefen i denne saken. De to kommuniserer godt og har stor tillit til hverandre. I slike situasjoner er det en fordel.

 

Vi har vanskelig for å tro at Rune Bjerke og Jens Stoltenberg at de to sendt smser til hverandre som har et innhold som Kredittilsynet vil slå ned på. Men bevares, de kan ha truffet hverandre på tur rundt Sognsvann. Jens Stoltenberg gikk jevnlig tur med Gerd-Liv Valle. I disse finansielle ulvetider er det ikke så spesielt om Jens Stoltenberg drøfter saken med forloveren sin.

 

Problemet ligger ikke her. Problemet ligger i at DnB NOR kan ha benyttet informasjon om det myndighetene ville foreta seg til å selge verdipapirer. Har man innsideinformasjon skal man holde seg i ro. Kredittilsynet skal nå finne ut om DnB NOR har handlet ut fra innsideinformasjon. Det er ikke et problem for Jens Stoltenberg, mens for Rune Bjerke. Enten er han selv ansvarlig for å ha gitt informasjon nedover i rekkene. Men det er heller ikke ulovlig. Det er å handle ut fra informasjon man får som rammes av loven. Det er den som har ansvaret for handelen som kan ligge tynt an.

 

Hvis DnB NOR kan dokumentere at de som har solgt statsobligasjoner kort tid før regjeringens redningspakke ble sendt ikke var kjent med regjeringens planer, er det ikke noe problem.

 

Vanligvis er det enkeltpersoner som har store fordeler av å utnytte innsideinformasjon. Er det ansatte i DNB som er så opptatt at selskapet skal tjene noen millioner ekstra at de tar sjansen på å gjør seg selv til finansskurk?

 

Vi kan spørre. Kanskje Kredittilsynet kan svare