Bonus til banksjefer

Kristin Halvorsen har ikke knyttet redningspakken til lavere
sjefslønninger slik som i andre land. Det tyder på at hun
synes at det ikke er så ille hos oss likevel, skriver redaktør Magne Lerø.

I USA har myndighetene gitt klar beskjed om at de vil ha slutt på de astronomiske lønningene til sjefene for de finansforetakene som får statlig kapitaltilførsel. Det samme har Nicolas Sarkozy gjort i Frankrike. Han svingte for øvrig pisken over sjefer med gigantlønninger lenge før finanskrisen ble et faktum, men nå fikk han anledning til å gjøre noe med det.

Lønnsbaronen i tyske næringsliv, sjefen for Deutsche Bank, Josef Ackermann tjente i fjor 124 millioner kroner. Denne uken vedtok den tyske Forbundsdagen å presentere en redningspakke for tysk finansnæring på 4500 milliarder kroner. Hvis bankene vil benytte seg av redningspakken, er betingelsen at direktørlønningene ikke overskrider 4,5 millioner kroner.

Ackermann godtar det. Det går jo å greie seg med 4,5 millioner også.

Den svenske regjeringen vedtok denne uken å presentere en redningspakke på 1500 milliarder kroner. De stiller som betingelse av banksjefen dropper bonuser og opsjoner dersom de vil benytte seg av pakken.

Norske banksjefer er ikke blitt stilt overfor et tilsvarende krav. Det kan sies å være påfallende i og med at de rødgrønne har gått til angrep på de høye lederlønningene. Nå hadde de en mulighet til å gjøre noe med det.

Kristin Halvorsen har imidlertid kommet til at de ikke hadde det. Hun har nok ikke glemt å tenke på den muligheten. Innretningen på den norske redningspakken er nemlig noe annerledes, får vi høre. Den svenske og tyske opplegget er ment som et tilbud med et statlig subsidieelement. Den norske pakken inneholder ingen direkte subsidier. Her er det snakk om garantier, og det skal gå virkelig galt dersom disse blir utløst.

Den tyske og svenske modellen innebærer altså i større grad et aktivt valg om å ta imot støtte. Den norske løsningen er mer som automatikk å regne. Den er derfor ikke så lett å stille krav.

Alle vet hva Kristin Halvorsen mener om lederlønninger. Når hun i denne situasjonen valgt å ikke koble lønningene til banksjefene med tiltakspakken, er det fordi det ikke er enkelt å få til.

Hun må være blitt overbevist om at det ikke er veien å gå.

At Dnb Nor-sjef Rune Bjerke tjener 4-5 millioner kroner og kan få vel en million i bonus, er ikke så mye å bråke om. Det finnes tusenvis i landet som tjener mer enn det. Dessuten ligger lønnsnivået innen finans betydelig over i Sverige, for ikke å snakke om flere land i Europa. Det er for øvrig pensjonsavtalen til Rune Bjerke det er grunn til å kritisere.

Hvis regjeringen skulle forsøker å diktere lønnsnivå og lønnssystem til lederne inne landets bankvesen, vil det kunne skape mye intern uro. Staten kan ikke forlange at alle lederlønningene i en næring skal reforhandles slik at det ikke utbetales bonuser.

Regjeringene i flere andre land har benyttet finanskrisen til å få slutt på en ukultur i lederskapet i finansbransjen. Det er utmerket. Men vi må nøkternt kunne konstatere at vi ikke har ikke en slik ukultur innen norsk bankvesen.

For alt vi vet kan Kristin Halvorsen ha fått en sms fra styreformenn Anne Karine Tanum i DnB NOR med beskjed om å la ” Rune beholde lønnen. Han er verd det han får”. Det er nok det hun mener. Det DNB NOR betaler, må de betale for sjefer i finans som befinner seg på øverste hylle.

Kristin Halvorsen har vilje og mot til å ta grep som kan rydde opp innen finans. Hun bør se nærmere på hvordan finansforetak og advokatselskaper er organisert. Noen operer med såkalte indre selskaper som gjør at det man klarer å hente ut for sin arbeidsinnsats ikke blir beskattet som lønn.

Hun bør videre se nærmere på om det er mulig å legge begrensninger på det provisjonssystemet som preger finansbransjen. Vi har nok eksempler på at mennesker overstimuleres til å jakte på fortjeneste friboblet fra sunn fornuft og etisk refleksjon.

Det er behov for sterkere kontrollmekanismer innen finans. Det er langt viktigere å vurdere om det kan gjøres noe på dette området enn å lage mye styr knyttet til en mulig million i bonus for Rune Bjerke.