Politiet som lovbrytere

Driver de med lovbrudd i Politiet også nå. Det mener visst forbundsleder Arne Johannessen. Men først og fremst vil han ha økt lønn og satser på å bråke seg til det, skriver redaktør Magne Lerø.

Ifølge lederen for de ansatte i Politiet, Arne Johannessen, må en flokk av landets politimestre regnes som lovbrytere. De bryter nemlig arbeidsmiljøloven, hevder han. Aftenposten skriver at det er registrert over 19 000 unntak og brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

– Politiet lammes og politimestre beordrer politifolk i jobb i strid med arbeidstidsbestemmelsene, sier Johannessen. Han varsler at Politiets Fellesforbund ikke kommer til å fornye en avtale om unntak fra bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven når den utgår om ni måneder.

Politidirektør Ingelin Killengreen nøyer seg med å si at politimestrene må forholde seg til de økonomiske rammer de har fått tildelt. Derfor blir enkelte stillinger stående ledige en periode.

Terje Moland Pedersen, statssekretær i Justisdepartementet, peker på at under den forrige regjeringens fireårsperiode ble utdannet 1128 politibetjenter. Nå har antallet økt til 1776. I år er det 200 flere ansatte i politiet enn i fjor.

Arne Johannessen mener imidlertid det er krise i Politiet. De siste månedene har politifolk aksjonert på ulikt vis for å understreke sin misnøye med tingenes tilstand. I Trondheim bommet de bevisst på den årlige skyteprøven. Da kan de etter reglene ikke delta i aksjoner som forutsetter at man kan bære våpen. Andre steder har de nektet pålagt overtid. Noen har meld seg syke og arbeidsgiver har lurt på hvor syke de egentlig har vært. NRK melder i dag at alle som hører til beredskapsavdeling i Asker, har søkt seg bort fordi de mener at de får et for lavt risikotillegg. Politimesteren har selvsagt avslått anmodningen.

Politiets Fellesforbund med Arne Johannessen i spissen, har tydelig bestemt seg for å kjøre en langt friskere lønnskamp. Han har nok latt seg inspirere av flygelederne som har blitt lønnsvinner ved en opptreden som utenforstående har betegnet som ulovlige aksjoner, mens de selv har hevdet at det ikke har vært det ”i det hele tatt”.

Skal Politiforbundet ha noen mulighet til å vinne fram, holder det ikke med den brede støtten de har i befolkningen. De må få politikerne på banene. I går oppfordret Frps juspolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen, bygdefolk til å gjøre opprør mot mangelen på politimanglene i distriktene. Han frykter at det kun er et tidsspørsmål før folk tar loven i sine egne hender. Det er nå ledig 410 stillinger innen Politiet. 145 står ledige av budsjettmessige grunner, mens 37 er ubesatte fordi det ikke har kommet kvalifiserte søkere.

Politiet har en pensjonsalder på 57 år. Det hører ikke hjemme i våre dager. De fleste i Politiet kan i alle fall jobbe til de er 60, noen enda lenger. Det kan være en del bør få en annen tjeneste. Det er det gode muligheter for, i alle fall i de store byene. Om pensjonsalderen ble økt til 60, ville det ført til at vi ikke hadde hatt noen politimangel.

Men Arne Johannessen vil ikke gi fra seg et fremforhandlet gode, som det heter. Han vil de skal kunne slutte i Politiet når de fyller 57 år, selv om jobben er å sitte på et kontor. Han vil ha flere politifolk, økte bevilgninger slik at man ansette flere sivile som kan avlaste politifolkene for flere oppgaver, ha økte tillegg for seniorer som vil jobbe ut over pensjonsalderen, en kraftig økning av risikotillegget og selvsagt økt lønn.

Arne Johannessen har en brukbar forhandlingsposisjon. Han kan forhandle til seg økt risikotillegg mot høyere pensjonsalder, for eksempel.

Men Johannessen må ikke tro han kan presse seg til bedre betingelsene for sine medlemmer ved sabotasjelignende aksjoner, slik vi har sette eksempler på.

Politiet har bunnsolid tillit i befolkningen. Den må de ansatte i Politiets ta vare på. De gjør de ved å følge spillereglene i arbeidslivet når det gjelder lønnsfastsettelse. Det er fullt legitimt som Arne Johannesen gjør, å kjempe en lønnskamp i mediene. Han bruker i midlertidig vel bred pensel når han skal beskrive elendighetene i Politiet.

Ellers bør Johannsen være glad for at det også er andre i landet som kan påta seg oppdrag som også Politiet kan gjøre. For et par uker siden var han negativ til at en del rikfolk eller kjendiser leier inn egne vakter for å sørge for sin egen sikkerhet. Johannessen mener det er Politiet som skal sørge for sikkerheten i samfunnet. Det har han selvsagt rett i. Men om noen vil bruke noen tusener på en vakt om de skal på byen en kveld, er det lite å bry seg om. Politiet har nok å gjøre.