Bjerke som rente(folke)fiende

Rune Bjerke våger å opptre politisk ukorrekt. Jobben hans er å sørge for best mulig resultat for sine aksjonærer, ikke å drive politikk og tekkes velgere, skriver redaktør Magne Lerø.

LO-leder Roar Flåthen sier det er fullstendig uakseptabelt. Kundene synes det er grovt. Finansminister Kristin Halvorsen er skuffet og oppfordrer folk til å skifte bank hvis de kan få lavere rente.

Det er DnB NOR med Rune Bjerke i spissen som provoserer med å sette renten 0,3 prosentpoeng opp istedenfor å sette den ned. Sentralbanken satte renten 0,5 prosent ned tirsdag. Siden den tid har alle som har hatt munn og mæle sagt at nå må bankene følge opp.

Og så setter DnB NOR den opp. Og ikke nok med det. I går la de fram et driftsresultat for fjerde kvartal som viste 9,3 milliarder i pluss. Da må de da kunne sette renten ned, sies det.

Grunnen til renteøkningen er at pengemarkedsrenten har økt selv om Norges Bank setter sin utlånsrente ned. Bankene lever at forskjellen mellom den renten de selv må betale for å oppta lån og den renten de får på pengene som de låner ut til kundene. Sentralbanksjef Svein Gjedrem tror bankene kommer til å øke sine rentepåslag. I urolige tider vil de sikre sin egen inntjening.

Det som skjer i pengemarkedet betyr altså at det kan ta tid før boligeiere får nyte godt av sentralbankens rentenedsettelser.

– Hvis renten i pengemarkedet stabiliserer seg på et lavere nivå, lover jeg at vi setter ned rentene, sier DnB NOR-sjef Rune Bjerke.

Bjerke må nå håpe på at de andre bankene tenker som han. Hvis Den Nor får et høyere rentenivå enn andre banker, risikerer de å miste kunder. Det skjelver de ikke i knærne for, virker det som. De vet at det ikke hvem som helst kan ringe en bank å få lån for tiden. De gode kundene, de som har stor sikkerhet og høy inntekt, kan det. Og det er disse kundene banken vil være mest opptatt av å beholde.

Det er samtidig en risikabel strategi å utløse et ”renteraseri” i befolkningen, som Dagsavisen kaller det i dag. DnB NOR risikerer å bli stemplet som landets minste kundevennlige bank.

Nå kan jo noen lure på hvorfor ikke Jens Stoltenberg har sendt en sms til Rune Bjerke: «Hei Rune. Nå har vi hjulpet deg, nå må du hjelpe oss. Velgerne vil ha lavere rente. Du må sette ned renten.» Det kan jo være han har forsøkt seg. Men slikt preller nok av på Rune Bjerke. Han er opptatt av rollene sine. Han gjør det han mener tjener DnB NOR. Han driver ikke med politikk på si, med mindre det er i DnB Nors interesse.

Rune Bjerke varsler også at det blir mindre utbytte til eierne fremover. Han vil styrke bankens soliditet. Staten eier 35 prosent av banken. Men om det blir noen milliarder mindre i utbytte, er det det minste problemet for staten.

Selv om staten er største eier i DnB NOR, kan ikke regjeringen begynne å instruere banken om utlånsrenter. Det må banken selv avgjøre. Kristin Halvorsen har gått så langt hun kan gå som finansminister ved å si at hun er skuffet og oppfordre folk til å velge de bankene som har lavest rente.

Vi håper noen banker ser sin besøkelsestid og legger sin utlånsrente godt under DnB NOR. Da bør folk skifte bank. Det er kun slik en kan presse DnB NOR til å sette sin rente ned. Rune Bjerke lever av sine kunder. Vender de seg bort, går også han seg bort.

Det er ikke godt å si om DnB NOR fattet en gal avgjørelse om renteøkning i går. Det vet de ikke selv heller. Det avhenger både av hvordan kundene reagerer. Men det står respekt av å opptre så pass politisk ukorrekt som Rune Bjerke gjør. Han står fram og forsvarer seg så godt han kan i rentestormen. Det er det samme han har gjort i møte med anklagene om innsideinformasjon.

– Jeg gjør jobben min, sa han da han ble kritisert for å ha sendt sms til statsminister Jens Stoltenberg om krisepakken. Det samme sier han egentlig nå. Bjerkes jobb er å sørge for best mulig resultat for sine aksjonærer, ikke å bidra til at sin forlover Jens Stoltenberg vinner valget neste år.