Obamadrømmen

Obama har usedvanlige evner til å bevege mennesker. Derfor kan han lykkes i å skape forandring. Han kan også visne hen i skuffelser og uinfridde forventninger hvis han taper basketakene med alle motkreftene, skriver redaktør Magne Lerø.

Det gjør inntrykk å registrere de forventningene Barack Obama skaper hos titalls millioner amerikanere. Han har selv lagt opp til at forventningene skal skrus til himmels.

– Amerika skal bli et bedre land å leve i og USA skal få et bedre forhold til andre land i verden, sa han i sin tale etter at han var blitt valgt. Her var det ikke mye «blood, sweat and tears». Det var en seierstale, et godt stykke unna den virkeligheten han nå får ansvaret for.

Forsiden av Vårt Land i dag består kun av en lang tekst i tittelstørrelse: Den nye presidentens utfordring: Upopulære og dyre kriger, behov for helsereformer, skakkjørt økonomi, skjev fordeling av velstand, finanskaos, splittet befolkning og klima i krise. 

I møte med de tøffe utfordringene Barack Obama står overfor, er en god del av de forventningene han har skapt for drømmer å regne. Han har lovet forandring, men vil erfare at i nedgangstider er det særdeles krevende å gjøre forandringer til det bedre. Millioner av amerikanere vil måtte oppleve at det blir vanskeligere i årene som kommer.

Den norske finansprofessoren Eirik Lie, som arbeider i USA, sier til Aftenposten at den første oppgaven til den nyvalgte presidenten blir å knuse den amerikanske boligdrømmen. Det er for mange amerikanere som ikke tjener nok til å kunne være huseiere. En del av årsaken til boligkrisen, som igjen utløste finanskrisen, var at mange med dårlig betalingsevne fikk statssubsidierte lån gjennom boliglånsforetakene Fannie Mae og Freddie Mac.

I nedgangstider er det også en fare for at det blir flere fattige. Mange fattige har satt sin lit til at Obama vil føre en politikk som minsker forskjellene i samfunnet. Her kan han komme til å skuffe mange.

Amerikanerne er verdens største energisløsere. Obama er nødt til gjennomføre upopulære tiltak for å få ned klimautslippene.

Selv om mange vil oppleve at Barack Obama svikter fordi han har lagt listen så høyt, er han den presidenten USA trenger. Obama har en fordel, en usedvanlig sterk side: Han kan bevege mennesker. Obama er en retorisk begavelse. Han er en mann med visjoner som utløser noe hos menneskene som kommer i kontakt med ham. Obama smitter. Han er en karismatisk leder som kombinerer sin utadvendthet med sindighet, ro og en analytisk tilnærming til de utfordringene han møter. Han strør ikke rundt seg med ord. Han velger sine ord med omhu. Og ordene hans har salt og kraft.

Det er nettopp en mann som kan bevege massene amerikanerne trenger. Amerikanerne må forandre seg. De må gjøre ting annerledes. De må lære seg av med noe av det de har stått for og trodd på, kaste det på båten, og lære seg noe nytt i møte med en ny tid. Obama har alt å vinne på å definere sin egen inntreden som president som en skillevei. Med ham skal noe bli annerledes. Det store spørsmålet er om han har mot og kraft nok til å handle, ikke bare snakke om forandring. Han kan la være å føre den samme ekspansive utenrikspolitikken som George W. Bush har ført. Det er ikke spesielt radikalt. Både Jimmy Carter og Bill Clinton sto for en annen kurs.

Verdens mektigste mann vil oppleve at det er blytungt å forandre et system og en kultur som er bygget opp for å bevare det som er. Men Obama kan klare det, fordi han kan bevege folket. Han kan få folket til å forstå at forandring er nødvendig.

Omaba har et bedre utgangspunkt enn knapt noen annen amerikansk president. I dag har han hele verden med seg, virker det som. Så lenge det varer.