Stoltenberg splitter

Jens Stoltenberg vil ikke tape på å skjære igjennom, vise handlekraft og kjøre over LO, SV og Sp når det gjelder EU-tjenestedirektiv, ikke engang om det skulle føre til at Sp sier takk for seg i det rødgrønne følget, skriver redaktør Magne Lerø.

LO ber regjeringen si nei til EUs tjenestedirektiv med mindre det kan gis garantier for at det ikke vil føre til sosial dumping. Regjeringen kan selvsagt ikke gi garantier for hvordan et EU- direktiv slår ut i praksis. Vi er ikke med i EU engang. Det er EU, uten at vi har noe som helst å si, som avgjør hvordan et direktiv slår ut. Vi må svelge det vi får servert. Sannsynligvis snekrer Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre i hop noe som kanskje kan roe deler av LO ned noen hakk. Men Jan Davidsen, leder av Fagforbundet med 300 000 medlemmer, lar seg ikke roe. Han gjør det klart i en samtale med Dagsavisen at det kan få konsekvenser for valgkampen dersom Ap kjører over LO i denne saken.

Slikt har vi hørt fra LO-hold før. Men hvem har Davidsens medlemmer tenkt å stemme på om ikke de rødgrønne?

SV er krystallklar i sin motstand mot tjenestedirektivet, Enda mer innbitt imot er det i Sp. SV kan komme til å ta dissens slik de gjorde i saken om asylpolitikken. Sp kan i verste fall komme til å gå ut av regjeringen.

Dagsavisen mener Jens Stoltenberg må gjøre alt for å holde de rødgrønne samlet frem til valget neste år. Derfor anbefaler de sterkt at regjeringen utsetter saken selv om den vil ligge som en verkebyll under valgkampen.

Jonas Gahr Støre har sagt at man setter EØS-avtalen i fare om man bruker vetoretten mot tjenestedirektivet. De er uaktuelt for Jens Stoltenberg. Forholdet til EU er en stor nasjonal sak. Da vil Jens Stoltenberg legge vekt på hva flertallet mener. Det er flertall på Stortinget for at vi ikke skal gamble med EØS-avtalen. Og aller minst i økonomiske krisetider.

Derfor vil regjeringen akseptere tjenestedirektivet. I store, viktige saker vil ikke Stoltenberg la to partier som til sammen har under 15 prosents oppslutning, vinne fram. Og i denne saken er det ikke rom for noe kompromiss. Det er ja eller nei til et EU-direktiv.

Jens Stoltenberg har sagt at han regner med at regjeringen vil ta stilling til EUs tjenestedirektiv før jul. Det må da tolkes slik at han vil si ja til direktivet. Han kan ikke underordne seg LO, Sp og SV i denne saken hvor det ikke er tvil om hva Aps ledelse mener.

EU har sprengt norske regjeringer tidligere. Det skjedde sist i 1990, nettopp i tilknytning til EØS-avtalen. Da trakk Sp seg ut av «Syse-regjeringen». Det kan være Liv Signe Navarsete vil gjøre som Anne Enger Lahnstein i 1990. Sp vil neppe tape velgere på det.

I enkelte meningsmålinger ligger Sp rundt sperregrensen. Det kan være de vil øke sin oppslutning ved å gå ut av regjeringen og fremstå som de klareste EU-motstanderne. Et Sp som kryper noen prosent oppover på meningsmålingene kan få utrettet mer i neste stortingsperiode enn et Sp på fem prosent utenfor en regjering.

Jens Stoltenberg har tidligere fremstått som lydhør overfor LO og har hatt det med å trekke saker lengst mulig ut i tid før en avgjørelse må tas. Nå har han mulighet til vise at han så visst ikke er i lomma på LO. Ved å si ja til tjenestedirektivet viser han at det er han og Ap som er sjefen i de store sakene. Han vil ikke tape stemmer på å skjære igjennom og vise handlekraft.

Det ville vært befriende om Jens Stoltenberg kom ut med et rungende ja til EUs tjenestedirektiv. Det er ikke kun en pest og en plage som Norge må godta som en slags medaljens bakside av EØS-avtalen. Norge vil trenge store mengder arbeidskraft i årene fremover. Vi vil tape på å isolere oss fra alle andre land i Europa når det gjelder å sikre seg arbeidskraft.

Jens Stoltenberg bør la politikken gå foran taktikken og si ja til tjenestedirektivet. Så får han ta det derfra. Statsmininister kommer han til å være uansett.