Storbergets mission impossible

Når politifolk har bestemt seg for å bruke løgn og bedrag som middel i lønnskampen, står Knut Storberget relativt maktesløs. Samfunnet bør ikke lenger akseptere at falske sykemeldinger brukes i lønnskampen, skriver redaktør Magne Lerø.

I Politiets Fellesforbund er de mektig imponert over det flygelederne har fått til. De har utnyttet sin maktposisjon ved å skape kaos i flytrafikken og tjener nå svinaktig godt i forhold til andre grupper i samfunnet det er naturlig å sammenligne seg med. For eksempel politiet. Politiets Fellesforbund er imponert over den jobben Rolf Skrede, leder for flygelederne, har gjort. Derfor hentet de ham inn til et møte for noen uker siden, for å lytte og lære.

Det er lenge siden politifolkene bestemte seg for å gå i flygelederne fotspor for å få økt lønn. I fjor vedtok landsmøtet at forbundet skal synliggjøres som en kamporganisasjon og at de er villig til å akseptere et «tilliten i befolkningen svekkes midlertidig». Nå ser vi hva de mente med det.

Så å si hele utrykningsenheten i Trondheim bommet i høst på skyteprøven. Den som ikke kan skyte, kan heller ikke bære våpen. Det sier jo reglene. Så hva nå?

Samtidlige politifolk i Agder som er knyttet til beredskapstroppen, har bedt om å få trekke seg. Noe lignende har skjedd i Asker.

I Hordaland og Oslo er det spesielt mange politifolk som melder seg syke slik at de ikke kan gjennomføre den krevende vakten fredag kveld til lørdag.

Sist fredag meldte hele 22 politifolk seg syke på ettermiddagen slik at politihuset måtte stenge.

Hva er det som får politifolk til å drive med løgn og bedrageri? Det er å delta i en kollektiv lønnskamp. Her kobler de ut de etiske standardene de vanligvis følger. I krig og kjærlighet – og vi får legge til – i lønnskamp, er det mye en tillater seg. Når egeninteressen er god nok og man maner at man ikke står ansvarlig som et individ, men opptrer i et kollektiv, er man altså i stand til å servere den blankeste løgn til en lege eller en arbeidsgiver.   

Ledere og arbeidsgivere må opptre i henhold til regelverket. Når arbeidstakerene er villige til å sette spillereglene til side i kamp for å oppnå bedre betingelser for sine medlemmer, må ledelsen enten svare med å bruke motmakt eller gi seg.

Liv Signe Navarsete måtte løse konflikten med flygelederne etter at hun tiltrådte som samferdselsminister. Randi Flesland måtte trekke seg og flygelederne fikk et eventyrlig godt lønnsoppgjør. Nå går flyene som de skal.

Aftenposten skriver i dag at det er kontakt mellom Knut Storberget og leder for Politiet fellesforbund, Arne Johannessen. På torsdag kommer han til å si at han ser meget alvorlig på situasjonen, og han kommer til å love økte bevilgninger til flere stillinger, en bedre seniorpolitikk og en ytterligere gjennomgang av bemanningsbehovet. Han bør også ta selvkritikk på at han har lesset på politiet for mange oppgaver uten å følge opp med ressurser.

Men han kan ikke love mer lønn. Det kan det hende politifolkene delvis forstår. De forstår at de ikke kan få noen tusenlapper ekstra hver, midt i tariffperioden. Men de kjører frem et krav om ekstra risikotillegg. Det vil de ha nå, eller i det minste et løfte om at det skal forhandles om en betydelig økning i risikotillegget ved neste lønnsforhandling.

Arne Johannessen og Knut Storberget vet at det er særdeles vanskelig å akseptere den slags tilstander som mediene nå rapporterer om i et valgår. Hvis politifolkets aksjoner og sabotasjer fortsetter, sprer det seg en oppfatning i befolkningen om at det er kaos og at folk ikke får den beskyttelse og hjelp de har krav på.

Storberget kan ikke utkommandere hæren til å rykke ut og innta politihuset i Stavanger en fredag kveld eller patruljere gatene.

Når arbeidsgiver har grunn til å tro at arbeidstakere aksjonerer ved å melde seg syke, bør en kunne kreve en ytterligere dokumentasjon fra en annen lege på at man er syk. Og en bør selvsagt ikke akseptere bruke av egenmelding om man er aldri så mye en IA-bedrift. Samfunnet kan ikke akseptere at falske sykemeldinger brukes i lønnskampen. Alle forstår at 22 politifolk ikke plutselig blir syke en fredag ettermiddag.

Regjeringen kan ikke gi etter for lønnskrav midt i en tariffperiode. De andre arbeidstakerorganisasjonene vil protestere mot en slik uthuling av forhandlingssystemet. Og hvis det fester seg et inntrykk at man vinner fram i en lønnskamp ved å sabotere skyteøvelser og bløffe om at man er syk, er det selvsagt nye grupper som vil forsøke seg.

Når Knut Storberget reiser til Røros torsdag er det sannsynligvis med en mission impossible. For politifolkene er ennå på krigsstien, rede til å opptre på en måte som faktisk minne litt om kjeltringstreker.