Johannessen alene

Andre yrkesgrupper slår nå neven i bordet og gjør det klart at de ikke vil finne seg i at politiet får lønnsmessig spesialbehandling. Sjansen for at Arne Johannessen vil gå på trynet med sine aksjoner øker, skriver redaktør Magne Lerø.

Tollere, yrkesbefal og ansatte i kriminalomsorgen hevder deres lønns- og arbeidssituasjon er like prekær som hos politiet. Forbundslederne i Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund og Kriminalomsorgens Yrkesforbund skriver i et krast brev til partiene på Stortinget at de ikke må bli glemt.

– Samfunnets maktapparat er nå så svekket at vi ikke evner å gjennomføre de oppgaver som innbyggerne forventer at Staten stiller opp med for å ivareta landets samfunnssikkerhet og trygghet, heter det i brevet som Aftenposten refererer.

I brevet peker de på underbemanning, systematiske brudd på arbeidsmiljøloven og dårlig lønn.

– Derfor følger vi selvfølgelig med når justisminister Knut Storberget nå deler ut «små godteriposer» til politietaten. Et ensidig fokus på politiet, skjuler at samfunnets øvrige maktapparat er i ferd med å smuldre opp, sier forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Han sier brevet ikke er et opprør mot politiet, men mot «politikerne som ikke ser helheten» og peker på at der en viss fare for at «politiviruset» som herjer i helgene kan smitte.

Forbundsleder Fredrik Støtvig i Norsk Tollerforbund sier til Aftenposten at hans medlemmer har et så godt immunforsvar at de står imot alle virus fram til lønnsoppgjøret 1. mai 2009. Men han kommer også med en advarsel.

– Vi må vurdere en helt ny strategi dersom politifolk skulle få noe nå midt i tariffperioden.

De tre forbundslederne får støtte av YS-leder Pål Arnesen som er opptatt av at spillereglene i samfunnet følges, men han forstår frustrasjonen over dårlige lønns- og arbeidsforhold i mange etater.

Utspillet fra de tre forbundslederne gjør det umulig for regjeringen å love politiet en eneste krone utenom lønnsforhandlingene. Det vil kaos i forhandlingssystemet.

I vår gikk lærere og noen sykepleiere til streik. De godtok ikke det lønnstilbudet de andre arbeidstakerne godtok i forhandlingene med Kommunenes Sentralforbund. Streikegeneral Helga Hjetland skapte et inntrykk av at hun ikke ville avblåse streiken før læreren fikk et bedre oppgjør. De fikk de selvsagt ikke. De fikk kun markert sin misnøye. Flere av de streikende ble frustrert over at de ikke oppnådde noe. Noen tok også til orde for at Helga Hjetland burde trekke seg for å ha ført medlemmer ut i en resultatløs streik.

Arne Johannessen har ikke ledet medlemmene ut i en resultatløs streik. Det skal derfor noe til før frustrasjoner over å ikke oppnå får utløp i et krav om å sparke Johannessen.

Norsk Politiforbund er en liten arbeidstakerorganisasjon. Når de våger å legge seg ut med Regjeringen, er det fordi de vet de har makt til å skape et kaos som befolkningen ikke kan godta. Regjeringen kan sette inn resolutte mottiltak. Det er uvisst hvordan en maktkamp mellom politiet og regjeringen vil slå ut. Det er grenser for hvor mye ureglementert oppførsel Arne Johannessen kan tillate.

Nå får vi i løpet av dagen se hvordan det står til med helsetilstanden i politiet. Hvis det skulle være noen som også denne fredagen melder seg syke, anbefaler vi Johannessen til å sin ”ingen kommentar”. Han burde selvsagt gjort det klart at denne slags aksjoner ikke er akseptable. Det er nok for mye å forvente slik situasjonen er. Men la oss for all del slippe å høre Johannesen si at han vil ha seg frabedt påstanden om at de ikke er syke.