Narkomane foran Stortinget

Politiet kan ikke lede an i en protestaksjon på vegne av de narkomane. Det er heller ikke deres oppgave å forflytte narkomane hvis de nå vil installere seg foran Stortinget framfor på Plata, skriver redaktør Magne Lerø.     

Fredag oppfordret stasjonssjef ven Grønland politikammer, Kåre Stølen, de narkomane som holder til på Plata utenfor Oslo Sentralstasjon, til å forflytte seg til plenen foran Stortinget.

–         Ingen politikere beveger seg i områder der de narkomane oppholder seg i dag. Hvis de skal få hjelp, må politikere se dem, snakke med dm og ta dem på alvor, sa Stølen til Dagsavisen.

 

Det gikk ikke lang tid før Oslos politimester Arnstein Gjengedal gjorde det klart at det ikke er politiets oppgave å ta lederskapet i en aksjon for å få de narkomane til å slå seg ned framfor Stortinget. I praksis fikk Stølen munnkurv av sin sjef, men det er ikke verre enn at han i dag sier til Dagsavisen at de ”narkomane har like stor rett som alle andre til å oppholde seg i byen og at de like gjerne kan være utenfor Stortinget som alle andre steder”.

 

Dagsavisen skriver på lederplass at det er svakt av Gjengedal å sette en stopper for et initiativ som kunne satt mer fart i debatten om narkotikapolitikken og ført til et bedre resultater for samfunnet.

 

Vi ser ikke grunn til å kritisere verken Stølen eller Gjengedal. De gjør begge jobben sin. Stølen har tatt et kontroversielt initiativ, og Gjengedal har pekt på at politiet ikke skal oppfordre til politiske aksjoner. Det vil være særlig uklokt i en situasjonen hvor politiet er på krigsstien i forhold til politikerne. De narkomane legger beslag en god del av politiets ressurser. Og politiet sier kraftig fra for tiden om at de ikke har de ressursene som trengs for å løse de oppgavene de er pålagt. Representanter for rusmisbrukeren sa da også til mediene at de ikke ønsket å bli brukt som et middel i politiets lønnskamp. Hvis politiet hadde gått i spissen for en politisk aksjon, ville en blitt beskyldt for å blande kortene. Derfor var det klokt at av Gjengedal å trekke opp grensen mellom polititjenestemenns ytringsfrihet og å stille seg i spissen for det som blir oppfattet som en politisk aksjon.

 

Nå tar imidlertid Foreningen for human narkotikapolitikk over for Stølen. De vil gjerne at de narkomane flytter fra Plata til Eidsvolls plass framfor Stortinget i dag. Jon Storaas i Rusmiddelbrukernes interesseorganisasjon er også positiv til aksjonen. Målet er å gi rusmisbrukerne bedre hjelp.

 

Helseminister Bjarne Haakon Hanssen avviser at han har sviktet rusmisbrukerne og viser til at det er satt av 300 millioner kroner mer til rusfeltet neste år. Det skal bli flere behandlingsplasser, og det skal opprettes et akuttmottak for rusavhengig i Oslo. Hanssen sier til Dagsavisen at Stølen må vente noen måneder før han ser resultater av den nye satsingen og at han tar feil når hans sier at politikerne ikke ser problemene.

 

Om flere rusmisbrukere slår seg ned foran Stortinget i dag, kan politikerne bruke anledningen til å slå av en prat. Politikernes oppgave er å ha kontakt med alle lag av befolkningen. Her hører selvsagt de rusavhengige med.

 

Det virker imidlertid som om regjeringen har sett rusmisbrukerne situasjon selv om de ikke har oppholdt seg foran Stortinget. Det vitner satsingen i neste års statsbudsjett om. Men om det er nok i forhold til den alvorlige situasjonen mange rusmisbrukere har havnet i, er ikke godt å si.