Apenes ekskludert

Georg Apenes burde ha vett nok til selv å melde seg ut av Høyre i protest. Fredrikstad Høyre som har ekskludert ham, må ha blitt rammet av et akutt tap av dømmekraft, skriver redaktør Magne Lerø.

Datatilsynets direktør og den tidligere stortingsmannen for Høyre, Georg Apenes, skapte bølger da han nylig rettet krass kritikk mot stortingsrepresentant Martin Engeset fra Østfold Høyre. Han kalte ham både udugelig og inkompetent. Han har også på radio gitt personkarakteristikker som noen vil kalle utskjelling. Det ligger an til at Høyre i Østfold vil satse på Engeset som listetopp også neste år. Når Apenes er så til de grader misfornøyd med partiets stortingsrepresentant fra det fylket han kommer fra, burde han ha vett til å melde seg ut av paritet. Han bør i alle fall ikke offentlig rakke ned på de politikerne partiet vil satse på. Så pass bør en gammel ringrev forstå.

Apenes får argumentere for den eller de kandidatene han mener partiet er best tjent med. Det går an å si offentlig at han mener andre kandidater ikke er dyktige nok. Det er forskjell på å si det og at en kandidat er ubrukelig og inkompetent. Apenes har gått så langt som å si at han ikke vil stemme på et parti som har Martin Engeset på topp og at han vil advare andre om å gjøre det samme. Når han er så kritisk til eget parti, bør en heller melde seg ut enn å herje på i offentlligheten slik han gjør i denne saken.

Det er greit at Georg Apenes er frittalende og at han opererer med et selvbilde som er litt ute av proporsjoner. Han kan selvsagt si at det er full ytringsfrihet her i landet. Det betyr rett til å si hva han vil om hvem som helst. Men denne retten må utøves med politisk gangsyn. Det er Apenes tydeligvis i ferd med å miste.

Det har de i alle fall mistet i Fredrikstad Høyre som på et møte i går vedtok å ekskludere Georg Apenes. Apenes sier til Dagbladet at han ikke vet om han skal le eller gråte og at tankene føres til Moskvaprosessene. Han frykter ekskluderingen kan skade både Østfold Høyre og Høyre på landsbasis.

Eksklusjonen har sendt en aldri så liten sjokkbølge inn i Høye sentralt, og det kan vel tenkes at enden på det hele blir at Apenes blir tatt inn igjen.

Inge Lønning (H) har ingen sans for eksklusjonen. Det har heller ikke Martin Engeset. Han sier til Dagbladet at det er uklokt og at Høyre ikke har tradisjoner for å ekskludere folk.

Men man trenger ikke gå helt til Moskva, som Apenes antyder, for å finne eksempler på denne typen ekskludering. Denne metoden har Carl I. Hagen benyttet i Frp med suksess, ifølge ham selv. Det er ingen som har lest boken hans (Ærlig talt) i tvil om. Han forteller der hvordan han la feller for de han ville ha ut for å skaffe seg et grunnlag for å ekskludere dem. Oppgjøret med liberalistene skjedde i form av en åpen kamp om en politisk linje. De ble i realiteten bedt om å trekke seg, og gjorde det. De politiske «avvikerne» Jan Simonsen, Vidar Kleppe og Dag Danielsen, for å nevne noen, ble drevet bort ved eksklusjoner eller aksjoner som Hagen tok initiativet til. Carl I. Hagen argumentere for at dette var nødvendig, fordi disse ikke ville innordne seg partiets beslutninger eller de motarbeidet Hagen som leder.

Alle politiske partier har paragrafer om ekskludering. Det blir mye offentlig støy når de benyttes. Det vanlige er at partimedlemmer som er dypt uenige med partiets politikk eller vedtak trekker seg ut etter eventuelt ha blitt bedt å vurdere sitt medlemskap.

I denne saken må Georg Apenes dessuten tåle at hans egne motiver kommer i fokus. Engeset sier Apenes i 10 år har næret på et hat til ham. Han viser til at han som gruppeleder for Høyre i Østfold fylkesting tok initiativet til at direktøren ved sykehuset måtte slutte. Den som var imot, var Ingrid Willoch. Seinere kom det frem at sykehusdirektøren hadde vært forlover for Georg Apenes da han gifte seg med Ingrid Willoch.

– Siden den dagen har Apenes hatt en personlig vendetta gående mot meg, uttalte Engeset for en tid tilbake til Fredriksstad Blad.

Dette tilsier at Georg Apenes bør gå noe stillere i dørene, i alle fall dersom han vil inn i Høyre igjen.  Inge Lønning kan jo ta en prat med ham, be ham jekke seg ned og opptre med større klokskap i omtalen av partifeller.