«Nye» kamplystne Haga

En strålende opplagt Åslaug Haga er tilbake i manesjen, fristilt til å drive Sp-profilering som kan bli vanskelig å takle for Jens Stoltenberg. Idag korrigerer hun Jonas Gahr Støres «Kongokurs» og stiger øverst opp på Nei til EU-barrikaden, skriver redaktør Magne Lerø.

De som hørte på Aslaug Haga i går, fikk inntrykk av at beste som har hendt henne på årevis, var at hun ble tvunget til å gå av som statsråd. For nå har hun virkelig fått levd livet i fem måneder. Hun har aldri hatt det så bra. I går var hun tilbake, i kjempeslag, i kjempehumør, utvilsomt med ny kraft og glød. Nå vil hun ”utfordre regjeringen til å ha et tydeligere prosjekt de neste månedene”, for dersom de rødgrønne skal vinne valget neste år, ”fordrer det et prosjekt som skinner av handling”, som hun sa. Det hun ikke sa, men som alle forsto, var at det etter hennes mening ikke skinner nok av Stoltenbergs regjeringsprosjekt. Nå skal Haga gjør vei i vellinga. Sp-leder, Liv Signe Navarsete, har begrenset handlingsrom til å drive Sp-profilering. Det kan Haga ta seg av, slik Audun Lysbakken gjør det i SV.

På nyhetssendingen i NRK i dag, er hun i gang. Jonas Gahr Støre har sagt at det ikke er naturlig for Norge å sende tropper til Kongo. Men for ”den nye” Aslaug Haga er ikke Støres ord lov. Hun vil gjerne vurdere det – og, som hun sa, ”det tror jeg kan få Sp med på”. Hun snakket som en partileder. Eller som en spiller med innbytterpuls. Etter fem måneder på benken er hun på banen igjen. Og ingen skal være i tvil om at hun duger. Hun nøyde seg ikke med kun å snakke om at Kongo. Hun ville se behovet her i sammenheng med situasjonen i Afghanistan. I morgen rykker hun kanskje ut til fordel for det svenske jagerflyet Jas Gripen.

I NRK var hun i debatt med Høyres leder, Erna Solberg om EU. Her gjorde hun det klart at det ville få konsekvenser for EØS-avtalen om Island søker om medlemskap i EU. Det samme sier flere EØS-eksperter som Klassekampen har snakket med i dag.

Sp er imot EØS-avtalen. Ifølge Haga er det beste en bilateral avtale mellom Norge og EU.

Haga har tydeligvis ingen ting imot at EU-saken kommer på dagsorden igjen. Det vil kunne gi Sp økt oppslutning.

En del i SV vil kunne ende opp som EU-tilhengere dersom EØS-avtalen ryker. Det samme vil skje i KrF. Sp kan bli stående igjen som det neste parti der EU- motstanden er sterk og udelt.

80 pasient av befolkningen på Island mener landet bør søke EU-medlemskap. Om kort tid kan det være full politisk enighet om det. Det hevdes også at EU-søknaden er skrevet og kan bli sendt over nyttår.

I Dagsavisen i dag varsler Norges Fiskarlag at de ønsker en ny debatt om Norge bør bli med i EU dersom Island søker om medlemskap. De ser mørkt på å skulle forhandle fisk med EU med Island innenfor og Norge utenfor.

Jonas Gahr Støre sier Islands valg er viktig for Norge, men legger han til: Som utenriksminister i en regjering som bygge på Soria Moria-erklæringen, må jeg også understreke at vi ikke skal ha noen medlemskapsdebatt nå.

Slik må den varme EU-tilhenger snakke, inntil videre.

Strategen Åslaug Haga ser ventelig at tiden for Sp i regjering i denne omgang ebber ut. Det er lite sannsynlig at Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre vil basere en ny rødgrønn regjering på at Norge ikke skal søke medlemskap i neste fireårsperiode selv om Island skulle bli med.

Åslaug Haga er nå klar til å stå fram som Stortingets tydeligste EU-motstander. Hun er tydeligvis i kjempeform til en nytt EU-slag.