SVs flystyrt

I jagerflysaken er det ingen som har overkjørt SV. De har falt for eget grep, skriver redaktør Magne Lerø.

I Klassekampen og Dagsavisen i dag kan vi lese at SV er blitt både nedkjempet og overkjørt i flysaken. En bør imidlertid ikke sammenligne denne saken med innstramningene i asylsakene og tjenestedirektivet. SP og SV ble overkjørt av Ap når det gjelder EUs tjenestedirektiv. Deres mening ble enkelt og greit satt til side, ikke tatt hensyn til i det hele tatt, fordi det ikke var mulig å lage noe kompromiss. Det var ja eller nei til direktivet – uten noen som helst endringer eller unntak. Det krever EU når det gjelder direktivene.

Ap kunne vel ha strukket seg litt lenger for å komme SV i møte når det gjaldt innstramninger i asylpolitikken. Men det ble umulig for SV å gå inn på Aps innstramningspremisser.

SV kunne ha valgt å kjøre på at de var imot kjøp av nye jagerfly. F16 holder noen år til. De ville kanskje ha greit å skyve beslutningen om flykjøp til over neste valg. Istedenfor valgte SV å bli jagerflyentusiaster, men vel å merke, kun for svenske JAS Gripen. SV laget politikk på høyt plan av jagerflykjøpet. Flykjøpet skulle innlede et nytt strategisk samarbeide mellom Norge og Sverige som skulle få store ringvirkninger for industri og næringsliv. Også politisk skulle vi i større grad opptre som parhester. Og Haakon Lie så for seg et nytt og sterkt nordisk forsvarssamarbeid på grunnlag av at Norge valgte JAS Gripen.

JAS Gripen har drevet et imponerende lobbyarbeid. Men jevne mellomrom har det dukket opp politikere og eksperter som har snakket om JAS Gripens fortreffelighet sammenlignet med F 35 Joint Fight Striker.(JFS). For få dager siden skrev mediene at det gikk i retning av JAS Gripen. Statssekretær Espen Barth Eide som har holdt alle tråder i sin hånd, har med stigende undring fulgt mediedekningen av flykjøpet. Han har visst at JAS Gripen har svekket sin posisjon etter hvert som de ulike arbeidsgruppene som har evaluert i alt 1000 kriterier, har trukket sine konklusjoner. Mediene har skapt det motsatte inntrykk.

Forsvaret er ikke i tvil: Det amerikanske JFS er overlegent bedre enn JAS Gripen i forhold til Norges behov. Og det er billigere. Dette kunne ha blitt en vanskelig sak for regjeringen. Eksperter, økonomer og kvalitetssikrere har gjort det til en enkel sak. Det er ikke tvil om hvilket fly som skal velges. Avgjørelsen er tatt på faglige premisser, ikke på politiske. Forsvaret skal få de flyene ekspertene mener er best og økonomene mener er billigst.

SV sier at de ikke vil ta dissens. Selvsagt kan de ikke det. Det ville i tilfelle vært å ta dissens mot at forholdene er som de er. SV har ikke hatt innvendinger kort prosessen eller kriteriene. Derfor bør de nå si seg enig med regjeringen. Det vil være uansvarlig om SV skulle konkludere med at SV vil ha SAS Gripen. Det vil også være påfallende om de skulle gå tilbake til sitt gamle standpunkt at vi ikke trenger nye fly nå. Hvis de finner på at de ta forbehold om hvor mange fly som skal kjøpes inn, er det til å leve med. Det er i tilfelle noe Kristin Halvorsen finner på at rent ”indremedisinske grunner”.

SV kan vanskelig vri seg unna at de må regnes som tilhenger av at det kjøpes inn nye amerikanske jagerfly. Havner SV utenfor regjeringskontorene til høsten, ser vi ikke bort ifra at de vil forsøke å finne grunner til at man kan øke motstanden jagerflykjøpet. Det blir nok mulig å føre jagerflydebatten videre.

Det er surt for SV å måtte svelge unna enda et nederlag. I denne saken har SV selv skaffet seg stor fallhøyde ved å gjøre seg selv som ambassadører for et fly som viser seg ikke å holde mål i forhold til de kravene som er stilt.

I Sverige er de selvsagt skuffet. Her snakker de om at Norge har følt seg forpliktet til å velge det amerikanske flyet fordi vi er med i Nato. Men regjeringen bedyrer at det ikke er slike premisser som ligger til grunn. Espen Barth Eide er når som helst klar for å dokumentere hvor omfattende og uavhengig prosessen har vært. Og alt har pekt i en retning. SV trenger ikke like det, men de må forholde seg til det.