Svik mot hundretusener frivillige

Når de rødgrønne, som skulle være det frivillige Norges støttespillere, tilbyr lommerusk fremfor en milliard, må forklaringen være at Kristin Halvorsen har gjort knefall for momsbremseklossene i Finansdepartementet, skriver redaktør Magne Lerø.

Hovedregelen i vårt samfunn er at det skal betales moms på alle produkter og tjenester. Som andre regler, har også denne unntak. Det er blant annet momsfritak på det trykte ord. Grunnen er at staten ikke vil legge en avgift på en virksomhet som i alle fall historisk, hadde som formål å sikre ytringsfrihet, demokrati og mangfold.

Det frivillige organisasjonsarbeidet i Norge har i årevis krevd fritak for moms. I Soria Moria- erklæringen står det at man vil vurdere å innføre en slik ordning. Det ble i det politiske og frivillige miljøet med rette oppfattet som om noe avgjørende ville skje.Regjeringen har lagt ideen om momsfritak på hylla. KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet går inn for at regjeringen skal legge fram et opplegg som fritar hele frivillig sektor for momsbelastningen knyttet til innkjøp i revidert budsjett for 2009.

Frivillighet Norge mener at regjeringen bryter momsløftet i Soria Moria når den sørger for at forslaget ikke får flertall. Generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge, som representerer 180 medlemsorganisasjoner, sier til Vårt Land i dag at hun er mektig provosert og hevder momsen er en urettferdig avgift.

– Vi mener at det er absurd å bli belastet med en momsregning på 1 milliard kroner i året for å få lov til å engasjere folk i samfunnsnyttige aktiviteter. Det spesielle er at det frivillige Norge må betale moms på varer og tjenester, mens næringslivet og det offentlige slipper, sa styreleder i Frivillighet Norge Sven Mollekleiv til NRK. I denne saken har Høyre vært prisverdig klar.

– Vi mener at det er behov for å gi frivilligheten bedre armslag i Norge enn i dag, og den skal i alle fall ikke være en inntektskilde for det offentlige. Det holder ikke bare å snakke om frivillighetens betydning uten å sikre den økonomi til opprettholde aktivitetsnivået og helst øke det. Da må det innføres ordninger som er rettferdige og som sikrer sektorens uavhengighet, uttalte Erna Solberg til NRK for noen uker siden. Regjeringen legger opp til å øke støtten til de frivillige organisasjonene. I Vårt Land betegner de det de får i forhold til det de har krevd, som ”lommerusk”.

Et særlig kjennetegn for den norske samfunnsmodellen, er at vi har hatt en sterk frivillig sektor. Det er fremdeles et stort engasjement blant folk som får utløp gjennom frivillige organisasjoner. Det er imidlertid blitt vanskeligere enn tidligere for flere av organisasjonene å sikre rekrutteringen av både ledere og medlemmer.

Det frivillige arbeidet er demokratifremmede. Her lærer både unge og eldre å ta ansvar og får trening i demokrati. Derfor fortjener det frivillige arbeidet å få nyte godt av et momsfritak slik det er tilfelle for aviser og bøker for eksempel.

Det er ikke bare banker og næringer som trenger statlige stimuleringstiltak for tiden. Det frivillige arbeidet trenger så absolutt en slik stimulans som et momsfritak vil være. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi å sette det frivillige Norge i stand til å øke sin aktivitet og ikke måtte bruke enda mer tid og krefter på å få samle inn penger mens primæraktiviteten går tilbake.

Kristin Halvorsen burde gitt regnemesterne og portefølgeberegnerne sine i Finansdepartementet beskjed om å komme opp med en løsning. I Finansdepartementet begynner ekspertene å sukke og stønne bare de hører ordet ”fritak for moms” nevnt. De ser for seg problemer store som isfjell. De hevder vi kun ser overflaten av problemene med å trekke grensene for hva som er en momsfri aktivitet og hva som ikke er det. Og de snakker med frykt for konsekvensene med et alvor som skulle tro det var landets sikkerhet som var truet. Det er i Finansdepartementet bremseklossene og problemprodusentene finnes. Det er den eneste forklaringen på at det frivillige arbeidet får momsdøren slengt rett i ansiktet.

Skal Frivillighet Norge komme videre med denne saken, hjelper det ikke med enda en meningsmåling som viser at 85 prosent av befolkningen støtter kravet om momsfritak. En må rett og slett leie inn momseksperter som kan representere et motvelt til motviljen i Finansdepartementet.

Det er oppsiktsvekkende og kritikkverdig at regjeringen i praksis har satt til side et løfte i Soria Moria-erklæringen. De har ikke fortatt en skikkelig vurdering en gang. Kun lagt saken bort og sagt de vil gi støtte i stedet. Men det er vitterlig ikke det saken handler om.

Kristin Halvorsen bør ikke gå ut døren i Finansdepartementet før hun i det minste har forklart for det norske folk hvorfor det er umulig å gi frivillige organisasjoner det momsfritaket som alle andre enn de rødgrønne vil gi.