Stortinget som lovbryter

At Stortinget i løpet av et år har brutt loven om offentlige
anskaffelser hele 179 ganger, er pinlig og ille. Dette må få
konsekvenser for dem som har ansvaret, skriver redaktør Magne Lerø.

I dag avslører VG et internt notat som viser at Stortinget brøt loven om offentlige anskaffelser hele 179 ganger i fjor.

– Stortinget har ikke hatt kontroll over sine anskaffelser, sier riksrevisor Jørgen Kosmo. Det er en særdeles mild uttalelse til ham å være. Det er skandaløst at Stortinget selv gir blaffen i det de vedtar. De lager lover for andre, men gidder selv ikke bry seg. Politikere hyler opp når andre blir knepet i lovbrudd. En bedrift eller næringslivsleder kunne blitt kjeppjaget i mediene i lang tid for en slik grov forsømmelse som Stortinget har gjort seg skyld i. Men i politikken er det ikke snakk om å feie for egen dør.

Mange bedriftsledere landet over er sinte i dag. Politikerne dynger over dem regler og skjemaer som de må fylle ut til punkt og prikke. Og staten er ikke nådig om noen lurer seg unna. Slik må det være. Lover skal følges.

Med denne saken bør få Stortinget til å revurdere sin loviver. Når de glatt selv lar være å følge det de selv vedtar fordi det er for tungvint eller de ikke anser det for viktig nok, kan det umulig være så viktig å innføre den typen lover. Og andre lovbestemmelser. Vi har nådd grensen for lovregulering av normal virksomhet.

Hadde det nå bare vært Stortinget som ikke fulgte opp. De fleste av departementene har store svin på skogen. Noen er på nivå med Stortinget. Men det får ingen konsekvenser for noen.

I dag skal det innhentes offentlige anbud hvis et oppdrag er på over en halv million. Beløpet er tydeligvis for lavt. Det er bedre å øke det til en million. Og så gi den som bryter loven sparken.

Lover er til for å følges. Det skal ikke være slik at politikere og byråkrater får opptre som glatte åler i møte med landets lover.

Medlemmene av Stortingets presidentskap sier de ikke har kjent til saken. Det er de som har ansvaret. Men de oppfatter seg tydeligvis ikke som et styre som skal påse at Stortinget følger landets lover. Denne saken viser at det trengs klarere regler for hvilket ansvar Stortingets presidentskap faktisk har. Hvis dette er klart nok, er det stortingsdirektør Hans Brattestå som ikke gjør jobben sin.

Stortingets presidentskap bør stå fram i dag, alle som en, legge seg flate, en etter en, og beklage overfor det norske folk at de har sviktet å gjøre det de forventer at alle gode borgere gjør, å følge landets lover.