Tvilen og usikkerhetens år

Mulighetene for å gjøre feil blir særdeles gode i 2009, både for
politikere, næringslivsledere og folk flest. Men å innrømme feil må en
tydeligvis være forsiktig med, skriver redaktør Magne Lerø.

Når våre mest profilerte personer uttaler seg ved et årsskifte om tingenes tilstand, snakker de fint lite om de feil en har begått i 2008. Desto mer makt en har, desto farligere er det å innrømme feil, virker det som.

I år representerer en av landets mektigste og hardt pressede næringslivsledere, toppsjefen i DNB NOR, Rune Bjerke et unntak. I en samtale med Aftenposten tar han selvkritikk på rentefastsettelsen i høst. Da alle ventet at banken ville sette renten ned, satte DNB NOR den opp. Politikere ristet oppgitt på hodet og noen tok til orde for at Bjerke burde få sparken. Det gikk over. Nå har DNB NOR tatt til vettet og renten ligger omtrent der den bør ligge for at ikke kundene skal vende dem ryggen.

Bjerke ble for opptatt av å markere at det var han og banken, ikke politikere og kundene som skal bestemme renten. Selvsagt har han rett i det. Men der og da viste han ikke den musikalitet, den lyttende holdningen en sjef som er prisgitt et marked bør vise. Bjerke innser det. Ved å innrømme feilen reparerer han skaden. Han sier egentlig ikke noe annet enn det vi all vet – at det hele tiden gjøres feil. Og det gjøres flere og grovere feil når situasjonen er uoversiktlig, for ikke å si kaotisk, slik finansbransjen har vært i høst.

De to mektigste på den politiske arena, Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg, har fått besk kritikk av opposisjonen for å ha gjort for lite i møte med den økonomiske krisen, og nesten hver eneste dag er det en eller annen interessegruppe som forlanger ekstra milliarder og diverse nye tiltak nå. I mediene brer det seg en oppfatning om at regjeringene er for seint ut. Men Stoltenberg og Halvorsen innrømmer ikke en eneste feil. De har bestemt seg for å lukke ørene for kritikk for at de er for seint ute, fordi de ikke vil gjøre feil. De trenger tiden. De må ha ekspertene med seg på å bergegne og kvalitetssikre. Halvorsen og Stoltenberg må opptre med sikkerhet, fasthet og overbevisning. Ledere i krise kan ikke innrømme feil, kan ikke si de er i tvil og at ”kanskje er ikke de beslutningene vi nå fatter riktige”. I krise kan man ikke vite sikkert. Det er under stabile forhold, i situasjoner der en har god tid til å vurdere alle sider av en sak man reduserer feilkildene. Når det er Texas, trår man feil før man vet ordet av det.

2009 blir tvilen og usikkerhetens år. Bedriftsledere vil plages over tvil om hva som er riktig å gjøre. Ansatte vil plages av tvil over om de skal søke ny jobb, flytte på seg, omskoler seg. Det vil være underskudd på klare råd og overskudd på motsetningsfylte meninger om hva fremtiden vil bringe. Det blir mye valgets kvaler i 2009. Både for de med mye penger og mye makt og for dem som knapt har nok til å klare seg.

En av dem som falt dypest i 2008, fra en høy posisjon med god råd, til uten fast jobb og personlig konkurs, er biskop Ernst Baasland. Han ble viklet inn i sønnens spillgalskap, og han maktet ikke å vise den årvåkenhet som samfunnet krever av oss når vi skal stifte gjeld. Han gikk rettens vei for å slippe å bli slått konkurs, men det endte med at retten slo fast at han hadde vært ”bevisst uaktsom”. Men ikke engang biskop Baasland, som burde vite bedre enn noen at vi mennesker gjør feil, er i stand til å innrømme sin egen feil. Det er sønnen og kona som har gjort feilene. Han sier til Dagsavisen at han kan stå for det han har gjort, men at han gjerne på familiens vegne kan be om unnskyldning.

De som har makt har gjerne oppnådd sin posisjon ved vise at de kan gjøre det som er riktig. Det blir etter hvert en del av ens selvbilde. Troen på egne evner til å treffe riktige beslutninger gjør at en beholder makten – og forsterker selvbildet. Derfor er innrømmelse av feil så truende.

Åslaug Haga har lagt sitt fall som statsråd bak seg og er i gang med ny glød. Manuela Ramin Osmundsen er ute av tunnelene og klar for nye utfordringer. Det blir vel en ny trenerjobb på Åge Hareide snart. Den avgåtte OL-sjefen, Bjørge Stensbøl, har nok andre oppdrag. Og noen tusener som har tapt stygt mye penger på børsen, kommer seg i gang i det nye året også.

Mulighetene for å gjøre feil blir særdeles gode i 2009. Det er lurt å være seg bevisst egne motiver og drivkrefter, tenke seg godt om, være åpen og snakke med andre. Det pleier å hjelpe – på antallet feil og spare oss for de groveste.