Hanssens medisin

Bjarne Håkon Hanssen må få demmet opp for sykehusmisnøyen i den rødgrønne leiren og å få de mektige legene til å bevege seg i en retning de ikke ønsker. Det kan det bli bedre helse av, skriver redaktør Magne Lerø.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen forbereder seg på en to-frontskamp for å flytte helse- Norge dit han vil. Han må vinne over legene som ikke vil gi fra seg makt over hva legene skal bruke tiden sin på, og LO som vil hive hele foretaksorganiseringen på båten.

Klassekampen skriver i dag at Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag, som er LOs tyngste forbund innen offentlig sektor, vil at LO på kongressen i mai skal vedta å fjerne foretaksmodellen og kreve sterkere politisk styring av sykehusene. Omtrent det mener SV og Sp også. Dette har AP satt foten ned for. Det var Ap som kjørte igjennom helsereformen for syv år siden. Ansvaret for sykehusene ble da fratatt fylkene og lagt til statlige helseforetak. Ideen bak var at politikerne skulle styre sykehusene på armlengdes avstand, ved å fastsette mål, gi retningslinjer, prioritere og vedta budsjetter. Så skulle helseforetakene selv finne ut hvordan de ville løse oppgaven. I praksis har det blitt langt mer innblanding fra helseministeren enn det som var tanken.

Ap kommer aldri til å gå med på å skru utviklingen tilbake og la fylkene eller regioner få styre sykehusene. Det kan imidlertid ende med at alle helseforetakene samles inn et direktorat og at helseministeren får større instruksjonsmyndighet enn han i dag har. Vi må konstatere at selv etter syv år, har en ikke lykkes i å få Sykehus-Norge til å holde seg til de budsjetter de får. Normal budsjettoverskridelse er fra 500 millioner til en milliard kroner på årsbasis. Det var langt verre da fylkene hadde ansvaret. Sykehus-Norge drives mer effektiv i dag enn tidligere. Men det er ikke bra nok.

Ledelse i Ap mener at debatten om helseforetakene er et sidespor. Vi må får mer helse ut fra hver krone ved å ta nye grep. I fjor ble Bjarne Håkon Hanssen satt på saken. Han valgte dels å krype inn i tenkeboksen, dels å gjennomføre en sjarmoffensiv i Helse-Norge. Ved å reise land og strand ut, lytte og smile, mener han nå å ha funnet ut hva som må til for at helsevesenet skal virke bedre i praksis. Han røpet en del av sine tanker i VG i går.

Hansen vil kutte drastisk i antallet pasienter en fastlege kan ha. I dag er det en rekke leger som har mer enn 2000 pasienter. Det får holde med 1000, sier Hanssen. Og folk skal tilbringe mindre tid på sykehuset. Det vil han oppnå ved tilføre kommunene penger slik at de har råd til å betale en femtedel av det et sykehusdøgn koster. Da vil det lønne seg for kommune å satse på flere sykehjem eller midlertidige plasser for de som ikke er syke nok til at de trenger å være på sykehus, men ikke friske nok til at de kan dra hjem. Det mest dramatiske virkemidlet er at han vil stoppe veksten på sykehusene, ha flere fastleger og færre spesialister. De siste syv årene er det blitt 1840 flere leger i spesialisthelsetjenesten, men kun 200 flere i kommunene. Slik kan det ikke fortsette. Mange sykehjem har altfor dårlig legebehandling. Hanssen vil ha flere leger i kommunene og færre på sykehusene.

En stadig større del av befolkningen vil være pensjonister i tiden fremover. De vil trenge vanlig leger og de må få legetilsyn tidlig nok. Da kan en unngå innleggelser som koster mye penger.

Det virke som om den mektige Legeforeningen har tenkt å sette seg på bakbeina. Det er de som i dag har hatt ansvar for utdannelsen av spesialister. Staten har gitt foreningen over 20 millioner kroner hvert år for denne jobben. Hanssen vil at staten skal ha styringen over knappe legeressurser. Han vil styre hva legene skal bruke tiden sin til.

For å si det enkelt: Legene er til for pasientenes skyld. Pasientene er ikke til for legene skyld.

Leger er selvsagt opptatt av pasientene. Legeforeningen kan imidlertid ikke nekte for at de er en fagforening som skal ivareta legenes interesser, de er ikke en ”pasientvennforening”.

Hvis Bjarne Håkon Hanssen plan vinner solid oppslutning, er det risikabelt for Legeforeningen å legge seg ut mot regjeringen. Det vil vanskelig bli forstått av befolkningen.

Legeforeningen har makt så det holder. Bjarne Håkon Hanssen satser nok på dialoglinjen. Det får holde med landets polititjenestemenn står klar til å filleriste justisminister Knut Storberget om ikke også den gode Bjarne Håkon Hanssen skal få alle hvitfrakkene etter seg.