Ukulturen i Enova

Bråkebøttene i Enova ser ikke ut til å ville gi seg før Terje Riis-Johansen offentlig kapper hodet av styreleder Jørn Rattsø. Per Kristian Foss (H) melder seg på som primus motor, skriver redaktør Magne Lerø.

Styreleder Jørn Rattsø i Enova gikk på limpinnen. Styret inngikk for noen uker siden en avtale med de ansatte om å legge striden rundt Eli Arnstads påståtte mobbing bak seg.

De ansatte fikk dekket advokatkostnader for rundt 900 000 kroner. Det hadde de ingen rett til, for de hadde leid inn advokater uten ledelsens godkjennelse. I avtalen konstaterer styret og de ansatte at de ser ulikt på om Eli Arnstad trakasserte medarbeidere eller ikke. Styret sier det var grunn for å varsle og beklager en del ord og uttrykk som er brukt i stridens hete.

Det viktigste var at styret og ansatte ble enige om å legge saken bak seg. Nå skulle de konsentrere seg om fremtiden, ikke det som hadde skjedd for halvannet år siden.

Trodde Rattsø.

Men det motsatte skjedde. De ansatte har fôret journalist Veslemøy Lode i Dagbladet med likt og ulikt. Nå var det styreleder Jørn Rattsø som skulle tas. Tirsdag kunne Dagbladet referere fra hemmelige lydbåndopptak som ifølge avisen skulle bevise at Jørn Rattsø hadde løyet for olje- og energiminister Åslaug Haga.

Hvem som hadde gjort hemmelige opptak fra møter, er det ingen som vet. Ledelsen i Enova må nå granske sine ansatte for å finne ut av hvem som driver med hemmelig romavlytting.

Faktum er at Åslaug Haga er blitt dynget ned av informasjon om Enova. Hun har fått en omfattende rapport om arbeidsforholdene utarbeidet av to jurister. Hun har hatt møte med de ansatte. Hun har også fått en juridisk vurdering som styret har utarbeidet og hatt møte med Jørn Rattsø.

Rattsø hevder at Eli Arnstad ikke har brutt arbeidsmiljøloven. Det har han sagt og skrevet. Han har aldri lagt skjul på at Eli Arnstad hadde en lederstil som enkelte opplever som krevende. Han har heller ikke benektet at det har vært konflikter mellom Arnstad og andre i organisasjonen. Det er offentlig kjent. Det er da ikke så spesielt. Det er heller ikke spesielt alt ledere må flytte på medarbeidere de mener ikke gjør en god nok jobb. Da kan følelser koke. Mobbing er noe annet. Mobbing er ikke at en medarbeider føler seg dårlig behandlet. I mange situasjoner er det umulig å unngå.

Styret i Enova har arbeidsrettslig kompetanse. De avviser brudd på arbeidsmiljøloven, men avviser ikke at Eli Arnstad kan ha opptrådt på en måte som gir grunnlag for kritikk.

Per-Kristian Foss (H) lar selvsagt ikke sjansen gå fra seg til å hive et problem i fanget til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Gjennom et langt liv i politikken har også han utviklet et populistisk gen. Han vil nå ha en gransking av det som har skjedd i Enova. Og det etter at styret, daglig leder og de ansatte er blitt enige om å legge saken bak seg. Hallo?

– Min kritikk er rettet mot Terje Riis-Johanssen, Han kunne gitt varslerne beskjed om at deres sak ble fulgt opp, men istedenfor fikk de ingen reaksjon fra departementet, sier Foss.

Skivebom. Han har glemt at Åslaug Haga etter å ha blitt orienter av de ansatte sa at hun mener det kunne ha foregått mobbing i Enova. De ansatte har inngått en avtale med styret. Ansatte i Enova rapporterer ikke direkte til statsråden. I sin iver etter å skaffe Riis-Hansen hodebry snubler Foss både i formaliteter og viser at han ikke er på høyden med hvordan mobbesaker skal behandles. Hvis Foss har lyst å lage mer rør, burde han se nærmere på UD. Der er det langt flere som føler seg mobbet. En annen mulighet er Arbeidstilsynet.

Terje Riis-Johansen sier han vil se nærmere på Dagbladets opplysninger. Han burde avvist å spille på den banen Foss inviterer han inn på ved å si at han forholder seg til styret som har inngått en avtale med de ansatte om å legge saken bak seg. Og lagt til at ansatte som ikke kan respektere den avtalen som er inngått, bør se seg om etter noe annet å gjøre.

Når ansatte driver med ulovlig romavlytting og inngår avtaler som ikke blir respektert, forteller det om en ukultur i Enova. Her er det noen bråkebøtter som de tillitsvalgte burde satt på plass. Det er illojalt og et grovt tillitsbrudd å forlede styret til å tro at en sak er avsluttet for i neste øyeblikk å starte en kampanje for å få fjernet styrelederen.

Ukulturen i Enova er det de ansatte som representerer, ikke den nye ledelsen og ikke styret.