Umulige aksjoner

Politiforbundet har forsøkt seg, men så langt oppnådd minimalt med sine aksjoner. Men aldri har en arbeidstakerorganisasjon gått så fullstendig på trynet som grafikerne i Dagbladet, skriver redaktør Magne Lerø .

Mandag fikk den grafiske klubben i Dagbladet vite at det lå an til at åtte grafikere ville bli sagt opp og fem permittert. De 45 medlemmene i den grafiske klubben ble innkalt til medlemsmøte. Her bestemte de seg for å kjøre en hard linje. Det endte med at grafikerne som hadde vakt, dro hjem. Det lå an til at Dagbladet ikke ville komme ut tirsdag. Ledelsen snudde seg rundt, fikk produsert avisen og fant et annet trykkeri. I går fikk grafikerne som dro fra jobben, vite at de ville få sparken umiddelbart dersom de ikke kom på jobb. Grafikerne valgte da å avblåse aksjonen. Da hadde de også fått beskjed fra Fellesforbundet, som de er medlem av, at aksjonen var tariffstridig.

Vanligvis blir det en diskusjon mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om hvorvidt en aksjon er ulovlig eller ikke. I noen få tilfeller blir konflikten brakt inn for Arbeidsretten. Aksjonen fra grafikerne i Dagbladet er så ulovlig som den kan få blitt. Nå sender Dagbladet regningen for det de har tapt til NHO. Og NHO sender regningen videre til Grafisk Forbund. De må de nok betale.

Avisene har imidlertid en såkalt ”filmsatsparagraf” som sier at kun folk med grafisk fagbrev skal ”brekke om sidene” og klargjøre de for trykking. Ny teknologi har gjort at dette produksjonsleddet i praksis har blitt borte. Journalistene legger inn artiklene sine på sidene og deskjournalistene ordner med titler og bilder. De fleste aviser har altfor mange grafikere. I vinter kuttet Dagsavisen drastisk ned på antallet grafikere. Nå gjør Dagbladet det samme. Grafikerne kjemper en kamp de e dømt til å tape. Dagbladet er så hardt presset, at de vil få Arbeidsrettens medhold i at ”filmsatsparagrafen” ikke kan begrunne et unødvendig dobbeltarbeid i produksjonen. Noen hellige kyr må slaktes.

Da grafikerne stakk på dør, måtte ledelsen i avisen snekre sammen avisen så godt det lot seg gjøre. Da måtte også folk uten grafisk fagbrev gjøre den jobben som grafikerne skulle ha gjort. Lederen for grafikerne i Dagbladet, Tone Granberg- Løvlien protesterer mot at avisledelsen har brutt gjeldende avtaler og utfordret filmsatsparagrafen.

Hun er fullstendig på jordet. Når grafikerne stikker av, er det ledelsen plikt å sørge for at avisen kommer ut. Hadde det vært en streik, hadde situasjonen vært en annen. Da kan ikke andre overta en annens jobb. Men her snakker vi om en ulovlig situasjon. Det er grafikerne som har satt spillereglene til side. Da er det fritt fram for ledelsen å gjøre det som skal til for å få avisen ut.

Jobben til Tone Granberg Løvlien er å få medlemmene sine til å forstå og akseptere de reglene som gjelder. Den som ikke møter på jobb, får sparken. Er man uenig i en oppsigelse, bringes saken inn for Arbeidsretten.

Det som skjedde mandag var at grafikerne ble rammet av kollektiv uforstand. Tone Granberg Løvlien skulle ha fått roet medlemmene og latt de forstå at de kun taper på ulovlige aksjoner. Ingen får sympati for at man uten varsel stikker av fra jobben fordi man er uenig i noe ledelsen går inn for. Enten har grafikerne en leder som ikke forstår sine medlemmers eget beste, eller så mangler hun autoritet til å få medlemmene til å holde seg til spillereglene.

Nå har grafikere mistet støtte hos ledelsen, journalistene, Fellesforbundet og i allmennheten. Det er trist at en fagforening opptrer på en møte som ødelegger for dem selv.

Politiets Fellesforbund er den andre fagforeningen som det siste året har satset på aksjonslinjen. Så langt har ikke det ført fram. Regjeringen mistet tilliten til at de ville finne en løsning med dem via forhandlingsveien når det gjaldt beredskap og arbeidstid. Derfor skar regjeringen igjennom og fratok Politiforbundet forhandlingsretten. Staten har gjort det klart at de er rede til å gi politiets kompensasjon i form av kroner og øre. Men det skal da skje via ordinære forhandlinger. Vi håper politiets kommer godt ut av disse forhandlingene. I den situasjonen vi er i, kan det være lurt av staten å betale noe ekstra for at politiet skal gjøre en ekstra innsats.

Partene i arbeidslivet har alt å vinne på å følge arbeidslivets spilleregler. Arbeidstakerorganisasjonen vokter på hverandre. Og arbeidsgivere kan minst av alt akseptere at noen grupper tar seg til rette og bråker seg til snarveier.

Det er kun gruppe som har skaffet seg en maktposisjon som samfunnet ikke har villet gi dem, som vinner fram via ulovlige aksjoner. Flygelederne er et eksempel på det. Nå går flyene når de skal, og vi hører aldri flygeledere klage. De vant kampen om feite lønnstillegg og at Røyken ikke skulle nedlegges.

Den slags makt til å tvinge igjennom egen krav via tvilsomme aksjoner har ikke grafikerne i Dagbladet eller Politiets Fellesforbund. De må kjempe for sine interesser og stå på krav innenfor de rammer spillereglene i arbeidslivet definerer.