Raneren Hildrum

Alf Hildrum er ikke en raner. Det er ikke lenger grunnlag for det lønnsnivået de har i TV2. De ansatte kan sette kanalens eksistens i fare hvis de nekter å gi fra seg en eneste krone eller et eneste gode, skriver redaktør Magne Lerø.

TV2-sjef Alf Hildrum mener han holder på med å redde arbeidsplasser. En av journalistnestorene i TV2, Pål T Jørgensen mener Hildrum driver med ran både av ham selv og andre TV2-ansatte. Bakgrunnen er at TV-ledelsen vil gå over fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon. Ved en innskuddsbasert ordning har arbeidsgiver kontroll over kostnadene og en kan regne med å komme rimeligere ut av det. De som tjener på innskuddsbaserte ordninger er gjerne de unge, mens eldre arbeidstakere med høy lønn er mest tjent med en ytelsesbasert ordning.

 

I tillegg til å gå fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon, vil Hildrum ha fem prosents lønnskutt. Det innebærer at de ansatte ikke lenger er sikret 66 prosent av en viss lønn i pensjon.

– Ledelsen i TV2 raner oss for pensjonen vår. Vi har en 17 år gammel pensjonsavtale som nå skal brytes. Midt i finanskrisen skal Alf Hildrum kaste pensjonen vår bort til spekulanter, sier Jørgensen til VG og henviser til en redegjørelse om den nye pensjonsordningen til de TV2-ansatte der det heter:

«Den faktiske avkastningen du får i et verdipapirfond i fremtiden er avhengig av markedets utvikling, fondets risikoprofil og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Du bærer selv risikoen for at ditt investeringsvalg kan medføre at avkastningen kan bli negativ som følge av kursnedgang.»

 

Selv vil han heller akseptere lønnskutt enn den nye pensjonsordningen. De yngre kollegaene i TV2 er neppe av samme oppfatning.

Jørgensen har et poeng når han knytter lønn og pensjon sammen. Og det er forståelig at de ansatte reagerer på å bli tvunget over i en dårligere pensjonsordning for de fleste. Saken er at de TV-2 ansatte må gå atskillig ned i lønn for at det skal veie opp for forskjellene mellom de to pensjonsmodellene. 

Kåre Valebrokk satset ekspansivt i TV2 og forlot skuta med et høyt kostnadsnivå. Den nye sjefen, Alf Hildrum, måtte gå i gang med kostnadskutt så å si med en gang han tiltrådte i 2007. Det har skjedd i flere omganger. En ny, smertefull runde står nå for døren. De ansatte har vanskelig for å akseptere de harde kostnadskuttene som Hildrum legger opp til. De har leid inn egen økonomisk ekspertise for å finne ut av om det er så ille som TV-2 ledelsen vil ha det til.

 

Det kan bli enda verre enn det Alf Hildrum ser for seg. TV2s konsesjonsperiode løper ut ved årsskifte. TV2 vil komme i en tøffere konkurransesituasjon. Ingen vet hvor mange som vil betale for å kunne se TV2. Det kan gå riktig ille. Så pass ille at TV2 dropper å sende egne nyheter og blir en underholdningskanal på lik linje med TVNorge.

Det er denne virkeligheten Alf Hildrum må få de ansatte med inn i. Her blir det for enkelt å se det hele slik at det er eierne og styret representert ved Hildrum mot de ansatte. De ansatte seg imellom har ulike interesser. TV2 har en del høyt lønnede programledere for eksempel. Det vil neppe være grunn for at de skal ha så høy lønn lenger, fordi de ikke lenger har den samme markedsverdien for kanalen. Lønningene i TV2 har ligget langt over NRK. Det er ikke lenger grunnlag for det lønnsnivået de har i TV2.

 

De ansatte i TV2 har fått være med på oppturen i kommersiell kringkasting. Det blir umulig å møte nedturen med kravet om at vi gir ikke fra oss en eneste krone eller et eneste gode. I så fall må arbeidsstyrken reduseres så mye at det går ut over kvalitetene. Og da sviker inntektene etter hvert. Da kan kanalens eksistens stå i fare.

Alf Hildrum og de ansatte sitter faktisk i samme båt og må ta seg i land sammen. Nå er frustrasjonen stor og stemningen på bunnen, forståelig nok. I VG kan vi lese at det var meningen ledelsen skulle skjermes fra en del av de innstramningene det er snakk om. Det går ikke an. Ledelsen må ta de samme kuttene som de ansatte. Skal en komme seg igjennom en smertefull nedbemanning og samtidig hevde seg i konkurransen om seerne, må ledelse og ansatte opptre solidarisk. Derfor gjør Alf Hildrum det klart at han er klar for å gå over på innskuddsbasert pensjon Skal lønningene kutte fem prosent, må det også gjelde ledere.