Kosmos tippeoppgjør

Vi forstår godt at eks-tippesjef Reidar Nordby føler seg uthengt som kjeltring når Jørgen Kosmo svinger riksrevisorpisken. Kosmos kritikk bør først og fremst ramme styret og eier. Også denne gangen blir det verre enn det er når Kosmo stiger til hest, skriver redaktør Magne Lerø.

Norsk Tipping har gått fra å være det som nærmest må betegnes som en statlig forvaltningsmonopol til å bli en monopolbedrift i en skjerpet konkurransesituasjon. Mr. Tipping, Reidar Nordby, har drevet Norsk Tipping fram til suksess. Det har vært enkelt så lenge man stadig har fått utvide sitt monopolområde, kan man si. Det man i alle fall kan si, er at Norsk Tipping har, som andre monopolister og andre som kommer lett til pengene, lagt seg til altfor høye kostnader. Den nye sjefen, Torbjørn Almlid, har for lenge siden sagt at det bør være mulig å kutte kostnader med 100 millioner kroner.

Det betyr at han vil skjære bort en del aktiviteter som Reidar Nordby satte i gang. Det betyr ikke nødvendigvis at Norsk Tipping hvert år har sløst bort 100 millioner. Da Alf Hildrum ble sjef i TV2, kuttet han aktiviteter som han mente TV2 tjente for lite eller regelrett tapte penger på. Det var aktiviteter som forgjengeren Kåre Valebrokk hadde startet. Han satset sterkt på ekspansjon og vekst. Med Hildrum ble det back to basic.

Det har skjedd en strategiendring i Norsk Tipping med nytt styre og ny direktør. Den omleggingen ville neppe ha skjedd så raskt og radikalt dersom Nordby hadde vært sjef. Han ville ha forsvart mye av pengebruken. 620 millioner er i løpet av de siste åtteårene brukt til sponsing. Nordby har vært opptatt av å bygge merkevare, Norsk Tipping og de spillene de har ansvar for. Han har også ivret for å bygge nettverk. I riksrevisor Kosmos øyne er dette ureglementert pengebruk. Styret har selvsagt visst om det. Det må også departementet ha visst om.

Kosmo slår også ned på at det er bukt fire millioner kroner i forbindelse med at Nordby var leder i World Lottery Association. Det var det såpass mye jobb med at Nordby måtte ha en medarbeider som bare jobbet med dette. Nordby og styret har ikke sett noe galt i det. Nordby har argumentert at denne posisjonen gir tilgang til kompetanse og kontakter i det internasjonale spillenettverket. Og det er viktig i en tid hvor det skal utvikles nye spill og nasjonale monopoler merker tøffere konkurranse fra internasjonale aktører. Og noe må jo påta seg lederoppgaven. Den slags liker Nordby. Han skal ha 30 ulike verv og roller.

Det er flere likende forhold riksrevisjonen setter fingeren på. De etterlyser regler, retningslinjer, hjemler og rapporter. Deres konklusjon er at flere disposisjoner ikke er i tråd med selskapets formål. Det er sannsynligvis Reidar Nordby rykende uenig i.

Reidar Nordby kommer ikke unna at han har fått utført gartnertjenester som det ikke er betalt skatt for. Det mistet han jobben på. Han fikk vite på TV at han ville få sparken. Og det endte med at han enten lurte seg selv eller ble lurt av styret når det gjaldt sluttavtalen han inngikk. Retten mener han lurte seg selv. I skrivende stund er det ikke kjent om saken er anket eller ikke.

Nordby kan nok også kritiseres for å ha vært for slepphendt med millionene, men alle mest for ikke å ha tatt initiativet til å oppdatere regler og hjemler etter hvert som selskapet har vokst og blitt en statlig monopolbedrift. Det meste av det som Riksrevisjonen kritiserer, er styrets ansvar.

Jørgen Kosmo mener også Trond Giske har drevet for dårlig eierstyring. Han virker ikke helt fornøyd med at departementet har vært ullen i sine svar på de spørsmål de har stilt. Det er nok sammenheng med at departementet synes Kosmo også denne gangen går vel langt inn på politikkens område. Styret i Norsk Tipping vil nok si, på styrets område.

Sentrale stortingspolitikere krever at Trond Giske rydder opp etter den knusende dommen over Norsk Tipping. Det er det all mulig grunn til å be om. Den opprydningen er den nye ledelsen godt i gang med. Det er vel snart ferdig med å gjøre de som er opp til dem.

Spørsmålet som gjenstår er hva slags selskap Norsk Tipping skal være. Skal de kunne for eksempel kunne eie et selskap som Buypass som startet sammen med posten? Det er altså behov for å klargjøre mandat og rammer for Norsk Tipping.

Kursen er lagt om etter at Reidar Nordby gikk fra borde. Han sier til Dagens Næringsliv at han føler seg rettsløs.

«Det er betenkelig og beklagelig at Riksrevisjonen opptrer både som påtalemyndighet og domstol på en gang og at det ikke finnes noen mulighet for overprøving», sier Nordby. Han har et poeng når Riksrevisjonen har fått et utvidet mandat og ikke bare skal sjekke om regn skaper er skikkelig ført og kostnader nødvendig dokumentert.

Riksrevisjonens rapport oppfattes som dokumentasjon på misbruk av offentlige midler. Det vil ikke Nordby ha på seg.