Statoil som alkoholpusher

Det må være pinlig for Helge Lund at StatoilHydro motarbeider myndighetene i Litauen som nekter salg av alkohol på bensinstasjonene om natten. Det er grenser for hvor mye uforstand et selskap der staten er majoritetseier kan oppvise, skriver redaktør Magne Lerø .

StatoilHydro truer med masseoppsigelser i Litauen hvis ikke regjeringen ombestemmer seg og lar selskapet få selge alkohol nattetid på bensinstasjonene, skriver Dagens Næringsliv. Litauen innførte 1. januar i år forbud mot butikksalg av alkohol mellom klokken 22 og 8. Forbudet ble innført for å hindre fyllekjøring og mange dødsfall på veiene. Forbudet har gitt resultater. Politiet hevder at antallet trafikkulykker som følge av fyllekjøring er redusert med 45 prosent etter at forbudet mot nattsalg av alkohol ble innført. Men omsetningen på StatoilHydros bensinstasjoner har også gått ned. Det liker ikke selskapet der den norske stat eier 67 prosent av aksjene.

StatoilHydro driver 66 bensinstasjoner i Litauen. Virksomheten i ledes av generaldirektør Morten Christensen. I et brev til landets regjering skriver han at alkoholforbudet har betydelige negative effekter. Han peker på at det blir for dyrt å fortsette med fullt servicetilbud på bensinstasjonene hvis omsetningen blir for lav. Alternativet er å gjøre de betjente stasjonene om til automatstasjoner. Det betyr at mange ansatte vil miste jobben. Et annet alternativ kan være å stenge stasjonene om natten. Det blir det også færre arbeidsplasser av. Men altså færre ulykker.

Statssekretær Robin Martin Kåss (Ap) i Olje- og energidepartementet vil ikke kommentere innholdet i StatoilHydros brev. Det kan umulig gå lang tid før både konsernsjef Helge Lund og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen må si sin mening. Det er pinlig at et selskap der staten er majoritetseier kan opptre med en slik uforstand.

Erling Sande (Sp) reagerer og mener dette er en sak for politikerne. Statens eget selskap kan ikke opptre på denne måten.

Her i landet er det en utenkelig tanke at man skal få kjøpt alkohol på bensinstasjoner. Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen. Andre land har ikke like strenge bestemmelser.

Vi kan ikke ikke kreve at norske lover skal gjelde for norske selskaper som er etablert i andre land. Det er vertskapslandets lover som må gjelde. Selskapene kan og bør i mange tilfeller gå lenger enn lovene i det landet de opererer når det gjelder å vise samfunnsansvar.

Et minimum vil må kunne forlange er at et selskap holder seg til lovene i det landet de opererer i. Det gjør StatoilHydro i Litauen. De har selvsagt sluttet med å selge alkohol om natten. Men det brevet de har sendt er ikke mindre enn en forsøk på å spenne beina under regjeringens alkoholpolitikk.

Det er ikke mulig å trekke en klar grense mellom bruk og misbruk av alkohol. Skadevirkningene følger forbruket. Økt forbruk betyr mer vold, flere familietragedier og flere tapte liv. Her i landet tillater vi ikke promille i det hele tatt når en skal kjøre bil. Her i landet har vi også vinmonopol og høye alkoholavgifter for å holde forbruket av alkohol nede og begrense skadevirkninger.

Også EU der de fleste land fører en langt mer liberal alkoholpolitikk, aksepterer myndighetene forskernes konklusjoner om at økt tilgjengelighet fører til økt forbruk som igjen fører til økt skadevirkninger. Sakte, men sikkert innføres det restriksjoner som har som mål å få ned forbruket. Flere land har nå bestemmelser som begrenser reklame for alkohol.

I Litauen har alkoholforbruket økt fra 6,2 til 14,3 liter per person fra 1998 til 2007. De topper liste over alkoholrelaterte trafikkulykker.

Regjeringen i Litauen fortjener støtte for at de har tatt fatt i landets alkoholproblemer. StatoilHydro bør ikke tenke tanken at de skal selge alkohol om natten selv om andre gjør det. Hvis de må redusere antall ansatte som følge av at stasjonene går med tap, får de gjør det. Hvis Statoil Hydro vil klage til myndighetene over at andre overser alkoholforbudet, må de gjerne gjøre det.  

Konsernsjef Helge Lund bør ta en telefon til Morten Christensen i dag og fortelle ham at han er på ville veier.