Konsulentkrøll med Kjøll

Berit Kjøll får i det minst bruke styrehonoraret sitt for å dekke deler av sin egen medierådgivning. Et godt råd til henne hadde vært å be henne si minst mulig, men da hadde det ikke blitt mye å fakturere for Geelmuyden.Kiese, skriver redaktør Magne Lerø .

I forrige uke ble det kjent at Berit Kjøll kjøpte råd fra kommunikasjonsbyrået Geelmuyden. Kiese for 740 000 kroner for vite hva hun skulle si til mediene om sin egen rolle som styremedlem i Aker Holding. I går ble det kjent at hun også kjøpte advokattjenester for 500 000 kroner. Det kan da umulig ha skjedd før at et styremedlem har påført skattebetalerne kostnader på over 1,2 millioner knyttet til utøvelse av sitt syreverv i en enkelt sak.

 

Berit Kjøll ble fullstendig slått ut da salget av aksjer internt i Aker-systemet eksploderte i mediene. Markedet reagerte, og det ble hevdet at Aker Solution hadde kjøpt ”søppelselskaper” til dobbelt pris av hva selskapene faktisk var verd. Kjøll var ikke alene om å bli satt ut. Næringsminister Sylvia Brustad mistet også dømmekraften og sa hun var forbannet på det Kjell Inge Røkke og ledelsen i Aker hadde funnet på. Handelen skulle stoppes og statsråden ga Akerledelsen beskjed om å gå tilbake til start og behandle saken på nytt. Det endte med nærmest full seier for Røkke, en pinlig retrett for Brustad og Berit Kjøll fikk sparken fra styret. Offisielt trakk hun seg selv. Men det var i realiteten umulig å fortsette i styret etter at hun nærmest påsto at hun hadde blitt rundlurt av styreleder og konsernsjef Øyvind Eriksen.

 

Øyvind Eriksen har ansvar for en slett styrebehandling av denne saken. Det er styreleders oppgave å sørge for at styret har den nødvendige oversikt, innsikt og påvirkningsmulighet i saker som berører styrets ansvarsområde. Et styremedlem med større industriell erfaring og høyere juridisk kompetanse enn Berit Kjøll, ville sannsynligvis kunne slått neven i bordet på et tidligere tidspunkt og forlangt en skikkelig og uttømmende saksbehandling. Berit Kjøll hevder hun har gjort det som forventes av et styremedlem ut fra de informasjoner hun fikk. Krangelen mellom Kjøll og Aker-ledelsen om hva som har skjedd, er et avsluttet kapittel.

 

Denne striden har kostet både selskapet og staten atskillige titalls millioner. Kjølls halve million er ikke mer enn et spytt i havet. Aker Holdning bør dekke Kjølls advokatutgifter på 500 000. Et styremedlem har rett til å få en sak tilstrekkelig belyst slik at man er trygg på at man skjøtter sitt ansvar på en betryggende måte. Det betyr ikke at styremedlemmer kan rekvirere juridisk bistand og sende regningen til selskapet. Men i denne spesielle saken bør selskapets ledelse innse og innrømme at det var grunnlag for styret å be om en eksterne juridisk vurdering av de forhold Berit Kjøll var opptatt av.

 

Beit Kjøll sendte først regningen på 740 000 kroner i informasjonsrådgivning til Aker Holdning. Den ble selvsagt returnert. Det har neppe skjedd før at et styremedlem har kjøpt medierådgivning for et slikt beløp. Normalt skal ikke styremedlemmer uttale seg til mediene. Det er det styreleder som gjør. Berit Kjøll valgte å gå i strupen på ledelsen i Aker og flertallet i det styret hun var medlem i. Hun sendte ut pressemeldinger og uttalte seg både seint og tidlig. Det er merkelig at de erfarne rådgiverne i Geelmuyden. Kiese kan ha anbefalt henne å opptre som frontfigur i en mediekamp i rollen som styremedlem.

 

Et styremedlem representerer alle aksjonærene. Berit Kjøll var foreslått av staten, men hun satt ikke i styret som et talerør, en spion eller rapportør for næringsministeren. Berit Kjøll skulle trukket seg som styremedlem da det ble klart at Akerledelsen ikke aktet å imøtekomme statsrådens ”forbannede krav” om å legge transaksjonen død. Et styremedlem marker sitt syn ved å stemme og eventuelt formulere en protokolltilførsel. Hvis det ikke er tilstrekkelig, skal man trekke seg, og da kan man velge å gi en offentlig begrunnelse. Men at et styremedlem går i krigen i full offentlighet mot resten av styret, hører ingensteds hjemme. Det var det første Geelmuyden. Kiese burde ha sagt til Kjøll. Men da hadde de ikke blitt mye å fakturere.

 

Kjøll har noe å lære av Røkke. Hele Medie-Norge krevde at han skulle forklare seg. Røkke ventet til han hadde full oversikt. Så snakket han – lenge og ved, dristig og forberedt.

 

Berit Kjøll har ikke gjort en avtale med Næringsdepartementet om at de skal dekke 1,2 millioner kroner i konsulenttjenester. Hvis ikke Aker Holding dekker en halv million i advokatkostnader, bør departementet ta denne regningen. Det har en verdi for staten å få belyst de sider som Berit Kjøll var opptatt av.                 

 

Men 740 000 i medierådgivning kan ikke staten dekke så lenge det ikke er avtalt eller Berit Kjøll ikke har fått beskjed om å spille rollen som frontsoldat i informasjonskrigen. Her kan det ha oppstått en misforståelse. Det taler for at staten dekker deler av regningen. Berit Kjøll får i det minst bruke styrehonoraret sitt for å dekke sin egen medierådgivning.