Sløsing på vaksine

Det er de færreste som vil ta bryet med å vaksinere seg mot svineinfluensa. Myndighetene sløser med penger når de nå har kjøpt inn vaksiner til oss alle for 650 millioner kroner. Bruk heller pengene på mennesker som er syke, skriver redaktør Magne Lerø.

Norske helsemyndigheter har kjøpt inn 9,4 millioner doser av vaksiner mot svineinfluensa. Prislappen er 650 millioner kroner. I tillegg vil det gå med en del hundre tusen arbeidstimer dersom alle disse vaksinene skal brukes.

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, mener dette er å kaste penger ut av vinduet.

– Det er vanvittig å bruke 650 millioner kroner på å kjøpe innvaksine til hele befolkningen. Bjørn Inge Larsen og Helsedirektoratet har hausset opp hele epidemien, sier han til Vårt Land. Han avviser at det er noen grunn for 98 prosent av befolkningen å være føre var i forhold til en epidemi som for de fleste vil fortone seg som en forkjølelse eller lettere influensa.

Folkehelseinstituttet forventer at 1,4 millioner nordmenn blir smittet, omtrent 300 000 hver uke når influensaen herjer som verst. 420 000 av oss vil oppsøke lege og 14 000 blir innlagt på sykehus, tror folkeheleseekpertene.

I går kunne helseminister Bjarne Håkon Hanssen fortelle at han har planer om å beordre tidligere ansatte i helsevesenet og andre med kompetanse til å hjelpe til på sykehusene. Bare gravide, enslige forsørgere og funksjonshemmede blir unntatt.

Alle arbeidsgivere bør ha planer om hva de vil foreta seg når kriser rammer. Men når alle nå skal løpe rundt og fortelle om alt de vil foreta seg dersom influensaen rammer med full styrke, bidrar man til å gi denne epidemien dimensjoner det neppe er grunnlag for.

De om er gitt ansvar for folkehelsen her i landet, synes ikke de kan snakke om noe annet enn farene og hva man gjør for å beskytte befolkningen best mulig. Det er utmerket at folk med medisinsk kompetanse nyanserer det bildet om myndighetene skaper.

Å vaksinere seg mot influensa er ikke noe nytt. Noen mennesker velger å vaksinere seg så snart de hører om at influensa er på vei. De fleste bryr seg ikke. Når leger nå snakker om at svineinfluensaen ikke blir verre enn en forkjølelse og en lett influensa, er det de færreste som vil bry seg med å vaksinere seg. Da blir det meningløst å bruke 650 millioner kroner for å kjøpe vaksiner til hele befolkningen. Hvem har tatt denne avgjørelsen? En skulle tror det var snakk om tvangsvaksinering av hele befolkningen.

Å opprettholde en beredskap koster alltid noe. Spørsmålet er imidlertid om ikke 650 millioner kunne vært anvendt på en bedre måte for å styrke folkehelsen eller rett og slett behandle mennesker som er syke. Det er mennesker som er langt sykere enn det de fleste blir av svineinfluensa som ikke får den behandlingen de trenger. Helsekøene er fortatt for lange, for eksempel.

Alle erfaring tyder på at når vi overfokuserer på et mål, går det utover andre. Det kan komme til å bli konklusjonen når vi mot årets slutt kan oppsummere erfaringene rundt svineinfluensaen.