Gi eldre pleiere, ikke jurister

Carl I. Hagen har rett i at Ap ikke kan gi garantier i eldreomsorgen uten å gå veien om lovgivning. Men vi kan ikke ende opp med eldre som ringer advokaten sin fordi de synes det er for lenge siden de har fått dusje, skriver redaktør Magne Lerø .

I går la Ap fram et tipunktsprogram for en styrket eldreomsorg. De lanserer en ny «verdighetsgaranti» der det står at ingen skal tvinges til køys på unormale tider, at alle skal få seg en dusj eller kunne gå ut når de har behov for det og ha rett til enerom. Alle skal få plass i sykehjem eller omsorgsbolig. 12.000 nye årsverk skal inn i eldreomsorgen.

Ikke dårlig, men Frp mener selvsagt at de er enda bedre. Frp vil ha en egen «eldreminister» i sin regjering, og Carl I. Hagen er nok tiltenkt den posisjonen.

– Aps eldreplan er null verd hvis det ikke finnes rettslige sanksjonsmidler, sier Carl I. Hagen som nå tituleres som Frps eldregeneral, til Aftenposten i dag. Han forstår ikke hva Ap mener med garanti. 

– Kan man ta den til retten? Ta den til domstolen? Hvilke sanksjonsmidler finnes hvis ikke løftene etterleves?, spør han og mener det må sanksjonsmidler til mot kommunene dersom det skal ha noen mening å snakke om garanti.

Carl I. Hagen har rett. Hvis staten skal gi garantier til befolkningen, gjøres dette ved å lage lover som det offentlige er forpliktet av. Staten kan ikke gi garanti på vegne av kommunene. Det er kommunene som har ansvaret for eldreomsorgen. Staten kan imidlertid gi øremerkede midler til kommunene. Som garanti betraktet er imidlertid Jens Stoltenbergs velferdsgaranti null verd. Dette må oppfattes som et løfte. Løftet er prisverdig konkret utformet. Det betyr at det blir mulig å bruke storslegga mot Ap dersom de ikke sørger for at det de sier i «garantiform» skjer i praksis.

Å tilby eldre en verdig alderdom er det bred politisk enighet om. Frp vil nasjonalisere mest mulig av helse- og eldreomsorgen. De andre partiene fastholder at de er kommunene som må ha ansvaret. Bjarne Håkon Hanssen vil endatil legge større ansvar på kommunene også for de som er syke. Kommunene skal engasjeres sterkere i forebyggende helsearbeid, og de skal i større grad ta hånd om enklere medisinsk behandling som i dag gjøres ved sykehusene.

Eldreomsorgen varierer fra kommunene til kommune. I enkelte kommuner har eldre det som plommen i egget sammenlignet med situasjonen for eldre i andre kommuner. Slik vil det fortsatt være så lenge det er kommunene som har ansvaret.

Hvor langt Frp vi gå i sin lovfesting er ikke godt å si. – Hvis jeg ikke får dusje nå, ringer jeg advokaten min? – er det slik Carl I. Hagen mener det skal være? Det skal bli tilstander rundt dersom det skal gå rundt en haug med jurister å føre saker for eldre som mener de ikke får den verdighet og omsorg som de ifølge loven har krav på.

Ap kan ikke garantere at alle ansatte får dusje når de selv ønsker det. Denne typen omsorg kan og bør ikke lovfestes. Det er noen annet å garantere årlig tannhelsekontroll for alle over 75 år, som de gjør. Det er rettighet eldre kan benytt seg av og som kommunene helt sikkert klarer å finne en løsning på.

Ap kaster blår i øynene på folk når de snakker om garantier, men det er utmerket at de gir håndfaste løfter. Det er neppe grunn til å tvile på at Ap mener alvor med å ville styrke eldreomsorgen. Det avgjørende i praksis er at kommunene har økonomi til å iverksette den verdige eldreomsorg som politikerne snakker om. Og ikke minst, at de får fatt i mange nok pleiere.

Vi får leve med at kvaliteten på omsorgen varierer, fordi det alltid vil finnes rike og fattige kommuner, og fordi kommunepolitikerne vil prioritere ulikt.