Advokater i skatteparadis

Skatt Øst har avdekket milliardoverføringer til skatteparadiser med advokater som mellommenn. Her må det skjæres igjennom. Advokaters taushetsplikt må vike i jakten på skattesnytere, skriver redaktør Magne Lerø .

Norske advokater fører penger ut og inn av skatteparadiser i stor stil på vegne av klienter, skriver Aftenposten i dag. Advokatene nekter imidlertid Skatteetaten å få vite hvem klientene er. Seksjonssjef Øyvind Bakken i Skatt øst mener advokatfirmaene bidrar til å skape et skatteparadis i Norge.

Det står strid om 4,6 milliarder kroner, tre av de er knyttet til et firma i Norge, i løpet av de siste fem årene. Transaksjonene har skjedd i forhold til et par selskaper i Karibien, og i alt seks norske advokatfirmaer er involvert.

I denne saken står lov mot lov. Skatt øst henviser til ligningsloven som gir dem rett til fullt innsyn i alle pengetransaksjoner som skjer her i landet. Advokatene på sin side hevder at de har en lovbestemt taushetsplikt som har til hensikt å verne sine klinter.

Berit Reiss-Andersen, leder for Advokatforeningen, sier hun tar sterkt avstand fra påstanden om at advokater bidrar til å skjule svarte penger. Hun minner om at politiet har hjemmel til å oppheve taushetsplikten dersom det er mistanke om kriminalitet.

Skatt øst har bedt om at loven endes dersom det kan reises tvil om de har rett til det innsyn de krever. Øyvind Bakken gir selv begrunnelsen.

– Vi vet at skatteparadiser skjuler korrupsjon, kriminalitet og skatteflukt. Vi vet at det bor mange mennesker på såkalt fine adresser i Norge uten inntekter.

Advokater må være opptatt av å kjempe for taushetsplikten som er basis i et klientforhold. Regler har imidlertid unntak. Det gjelder når en klient er mistenkt for en kriminell handling. På unntakslisten bør «transaksjoner med skatteparadiser» også føres opp. Da vet klientene det. Hvis de forsøker å bruke advokater til å holde penger unna skattemyndighetene, gjelder ikke taushetsplikten.

En av de gode virkningene av finanskrisen er at kampen mot skatteparadisene er skjerpet både i EU og USA. Myndigheten krever økt innsyn. De som forvalter folks midler har alltid henvist til taushetsplikten. Sveitsiske banker har basert sin virksomhet på absolutt taushetsplikt. De argumenterer slik Advokatforeningen gjør. Nå har de sveitsiske bankene måttet gi etter for presset.

Advokatforeningen bør forstå hvor landet ligger. Det pågår en kamp på internasjonalt plan mot skatteparadisene. De kan neppe regne med forståelse blant politikerne for at transaksjoner med skatteparadiser skal unntas fra ligningsmyndigheten innsyn fordi de tilfeldigvis har brukt advokater.

Advokaters profesjon er å holde seg til loven. Men det kan ikke brukes som argument for at myndighetene skal oppgi kravet om innsyn. Advokater utfører det klinter ber dem om. Det betyr ikke at de dermed blir ansvarlige for alt klienten foretar seg. Skatt Øst påstår ikke at advokatene er skurker, men at de blir medskyldige uten at de selv bryter loven, fordi advokatene ikke ser eller har ansvar for hele bildet.

På forsommeren aksjonerte Skatt Øst mot tre advokatfirma. De har nå forseglet kontoinformasjon i påvente av å få klargjort det juridiske grunnlaget for innsyn. De tre firmaene sier at de vil gå rettens vei for å forsvare sin rett til taushet om de transaksjoner de har foretatt for klientene.

Lover kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Derfor er det ikke godt å si hvordan det går med denne saken. Det er imidlertid all grunn for regjeringen å legge fram et lovendringsforslag som gir Skatt Øst rett til det innsyn der ber om og som sørger for at Advokatforeningen utvider unntaksbestemmelsen når det gjelder taushet,