Elvestuens skjenkeliberalisme

Venstres nestleder, Ola Elvestuen, serverer liberalisme på avveier. Når han nekter å bøye seg for alkoholpolitikkens realiteter, bidrar han ytterligere til å demonstrere at Venstre er på vei på mot avgrunnen, skriver redaktør Magne Lerø .

Venstre har valgt å samarbeide med Frp i Oslo, men et slikt samarbeid på landsplan blir en ulykke for parti og folk. Ikke lett å forstå. I Oslo er det nestleder Ola Elvestuen som regjerer partiet. I går forsvarte han byrådets skjenkepolitikk på NRK i debatt med Aps Jan Bøhler. Det ble en bedrøvelig Venstre-forestilling.

Regjeringen akter å endre loven slik at det ikke blir tillatt å skjenke alkohol etter klokken to om natten. I dag kan en få kjøpt øl, vin og sprit til klokken tre. Politiet landet over anbefaler dette. Det er det mest effektive man kan foreta seg for å redusere vold, uro og ødeleggelser som skjer etter at skjenkestedene stenger. I Trondheim har de gjort det. Ove Sem forteller at erfaringene er meget gode. Kriminalitet på denne tiden av døgnet er redusert med 30 prosent. Politiet slipper å være ute i gatene så lenge og det blir færre kriminalsaker å ta seg av. Det betyr at de kan bruke tiden på å etterforske andre saker og drive forebyggende arbeid.

I Oslo vil ikke byrådet redusere skjenketiden. Ola Elvestuen mener det vil hjelpe på hvis kollektivtransporten blir bedre. Hvor tar mannen det fra? Jo, det er et av tiltakene politiet foreslår. Det er riktig, men det store og avgjørende grepet politiet anbefaler er å begrense skjenketiden til klokken to.

Det er imot det lokale selvstyret å endre på skjenketidene, hevder Elvestuen. Det er altså ok at staten bestemmer at det ikke skal være tillatt å skjenke etter klokken tre, men ikke etter klokken to. Hva slags argumentasjon er dette? Elvestuen får da være så pass konsekvent at han går inn for at bestemmelsen skal oppheves. Statlig overkjøring kan ikke handle om et klokkeslett på en time.

Elvestuen og byrådet vil la bydelene avgjøre skjenketidene. En edel tanke. Men her kommer Jan Bøhler inn med det som teller. Det er staten som betaler for at vi skal ha politi i gatene og for at kriminelle skal bli straffeforfulgt. Vil bydelene eller Oslo kommune betale de millionene det koster skattebetalerne for at en liten gruppe av befolkningen skal få ruse seg til klokken tre på natten?

Ola Elvestuen snakker også om at «utelivet er en attraksjon» som må være lokalpolitikernes ansvar. Oslos uteliv klokken tre om natten er ikke en attraksjon. Det er en tragedie, fordi det da oppstår en fortetning av alkoholbrukens skadevirkninger. Selv i rike Norge har vi annet vi kan bruke pengene til enn å holde styr på folk som har mistet både sans og samling.

Frp er langt mer ekstrem enn Venstre i sin alkoholpolitikk. Frp har stukket hodet i sanden for det mest av det forskere kan fortelle om konsekvensen av økt tilgjengelighet til alkohol.

Det sosialliberale alternativ som Venstre snakker om, er det mye godt å si om. Men når liberal tenkning brukes som begrunnelse for at samfunnet skal tillate at fulle folk på nattens tid gjør skade på eiendom og andre mennesker som beløper seg til hundrevis av millioner, da er liberalismen blitt en parodi.

Elvestuen er et eksempel på det Lars Sponheim advarer mot. I alkoholpolitikken i Oslo har Venstre klistrer seg fast til Frp. Og resultatet er et sosialliberalt vrangblide.