Nobel-uenighet om Obama

Thorbjørn Jagland har vel ikke lurt eller presset de fire kvinnene i komiteen til å bli enig med seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Flertallet argumenterte mot Obama, skriver VG. Det er godt å høre. Hadde det ikke vært delte meninger i komitéen, burde de vært skiftet ut. Poenget er imidlertid at de ble enige til slutt.

Inger Marie Ytterhorn, Kaci Kullmann Five og Ågot Valle argumenterte mot å gi fredsprisen til Barack Obama. Sissel Rønbeck og Thorbjørn Jagland var for. Til slutt ble de enige.

Oppslaget i VG er egentlig så lite dramatisk som det kan få blitt. Det skjer hver eneste dag at mennesker som sitter i styrer, råd og utvalg endrer mening. Det er slik det skal være. Nobelkomitéen skal nettopp være en komité der medlemmene ikke stiller med ferdige meninger og med mandat for interessegrupper. De skal snakke sammen, lytte til hverandre, veie argumenter for og imot de ulike kandidatene.

Hadde det blitt gjennomført en meningsmåling en uke før komitéen skulle bestemme seg der spørsmålet var: Bør Barack Obama få årets fredspris?, ville et stort flertall svart nei. De ville sagt han så langt har fått utrettet for lite, at han har sagt de rette ordene, men at han ikke kan vise til at han har skapt fred osv, osv. De ville brukt de samme argumentene som de tre skeptikerne i komiteen brukte, de samme argumentene som er blitt fremført verden over.

Det som har skjedd, er at Thorbjørn Jagland har vunnet frem med sine argumenter. Mer mystisk er det ikke. Det hadde vært langt mer oppsiktvekkende om VG kunne ha fortalt at komitéen ikke var i tvil, at alle mente fra første stund at det var opplagt at prisen i år måtte gå til Obama. Da ville det virkelig vært grunn til å stille spørsmål ved om vi har en kompetent Nobelkomité.  

Ingen antyder at Thorbjørn Jagland har presset sin vilje igjennom. De fire kvinnene han har med seg i komiteen lar seg ikke presse. De er selvstendige og modige nok til å ta dissens hvis de ikke er enig i tildelingen. Det har skjedd før. Men komitéen ble altså enig.

Den prosessen som har vært i komitéen, kan også komme til å avspeile endringer i verdenssamfunnets holdning til årets prisutdeling. Inntrykket nå er at flertallet er i mot. Men Jagland vil ufortrødent fortsette å argumentere for komitéens syn. Han kan klare å overbevise flere enn de tre skeptikerne i komitéen. 

Denne prisutdelingen vil alltid forbli kontroversiell. Nobelkomitéen har ingen garanti for at denne pristildelingen i ettertid vil bli vurdert som en feiltildeling. Det vil avhenge av hva Obama klarer å utrette i årene framover.  

Det kan også skje at årets prisutdeling blir en seier for Nobelkomitéen. Det vil skje dersom Obama virkelig makter å sette spor etter seg.

Det kan være grunn til å vurdere komitéens sammensetning. Komitéen bør ikke kun bestå av mennesker som har bakgrunn fra politikken. De burde hatt noen medlemmer som med solid faglig ballast og internasjonal erfaring. Komitéen virker for hjemmesnekret selv om det er Europarådets nye generalsekretær som er leder. Vi skal heller ikke glemme at Geir Lundestad lurer i bakgrunnen. Han er «bare» sekretær. Det har han vært i snart 20 år. Han legger nok en del av premissene for hvem som skal få prisen. Det vi ikke forundre oss mye om Lundestad på sine eldre dager sier at «det ble som regel som jeg anbefalte». Men det er spekulasjoner, bare spekulasjoner. Han er jo bare en sekretær.