Monopol og tippe(u)kultur

Lars Sponheim kan ikke dy seg for å gi tippemonopolet som han bestyrer, et spark på skinnleggen. Nå er alle opptatt av å skygge unna ”ukulturen”. Selv de som ikke har gjort noe galt, finner å måtte tre til side, skriver redaktør Magne Lerø.

Nå har det også gått politikk i granskingen av Norsk Tipping. Det har styreleder Lars Sponheim sørget for. Han har vært imot tippemonopolet i Hamar, men sa i høst ja til å bli styreleder i selskapet. Lars Sponheim er kapabel til mer enn bare å passe på sauene sine i Ulvik. En får hoppe på de tog som går. Nå står han også på perrongen for å gå på fylkesmannstoget i Hordaland.

Men den frittalende Sponheim kunne ikke la sjansen gå fra seg til å gi spillemonopolet et spark på skinnleggen. Han mener han ville fått gjennomslag i Bondevik 2-regjeringen for avvikling av spillemonopolet dersom det som nå avdekkes hadde vært kjent den gangen.

–          Vi som argumenterte mot spillemonopol i Bondevik 2-regjeringen, hadde hatt enda bedre argumenter hvis det som nå er kjent om ukulturen i selskapet, hadde vært kjent da. Det er en iboende natur i at den type statseide monopolbedrifter utvikler en ukultur. Det blir mer nøktern omgang med penger når det er flere konkurrerende miljøer, sier Sponheim til VG.

Daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) er uenig og sier at man må vente på resultatene av granskingene før det kan trekkes noen konklusjoner. Hun minner også om at bakgrunnen for å opprettholde spillmonopolet var å hjelpe de mange med spillegalskap og spillproblemer.

I går var Lars Sponheim og daglig leder Torbjørn Almlid hos politiet for å orientere om saken. Men politiet synes ikke det er noen grunn til å starte etterforskning så langt. De uttalte seg også til pressen. Det har fått riksrevisor Jørgen Kosmo til å reagere. Han sier til Dagens Næringsliv at de to er lemfeldige med informasjon som er unntatt offentlighet.

Det kan være en meget alvorlig sak som her avdekkes. Det trodde vil også når det gjaldt påstanden om korrupsjon i Forsvaret. Til slutt ble ledelsen i Forsvaret stående igjen som den store taperen. Et titall offiserer hadde ikke brutt noen regler, blant annet ved å dra på golftur til Spania.

Så langt er det heller ikke blitt tatt ut tiltale mot noen stortingsrepresentanter om misbruk av pensjonsordningen. Men det ble et heidundrende bråk da Riksrevisjonen la fram sin rapport. På flere punkter tok revisorene feil i denne saken.

Nå er spørsmålet om tidligere tippesjef Trygve Nordby vært inhabil da terminalleverandøren Essnet fikk oppdrag for til sammen 1 milliard kroner? Norby og den som var selskapets administrerende direktør den gang, Hans Vigmostad, er gode venner. Har Nordby eller andre mottatt bestikkelser eller på annen måte fått penger uten at det har vært full åpenhet om det og at det er klarert med ens overordnede? Har Nordby gått ut over sine fullmakter som daglig leder og holdt på med en masse som styret ikke har visst om? Har han brukt statens penger i prosjekter uten at styret har godkjent det? Har Kulturdepartementet fulgt med i timen når det gjelder det Norsk Tipping har holdt på med?    

Vanligvis blir kritikk fra Riksrevisjonen møtte med forsikringer om at man tar kritikken på alvor og at man skal skjerpe seg. Man legger gjerne til at man allerede har iverksatt tiltak som gjør at forholdene er langt bedre en det Riksrevisjonen rapporter om, og bedre skal det bli.

Men på Hamar roet det seg ikke. Der var den nye direktøren i gang med å finne ut hva som faktisk hadde skjedd. Riksrevisjonen ville vite mer. I desember ble advokat Erling Grimstad tauet inn for å lede en intern gransking. Det er resultatene av den som nå siver ut.

Den nye sjefen, Torbjørn Almlid, har all interesse av å rydde opp. Det som har skjedd før hans tid, betegner han som en ukultur i selskapet. Tollef Imsdalen, viseadministrerende direktør, trekker seg som leder. Han har jobbet i selskapet i 25 år. Det er ikke greit å være en leder som hører hjemme i det den nye sjefen mener er en gammel ukultur. Så han trekker seg ”fordi han stiller sine egne interesser i bakgrunnen”, sier han. Ingen ting tyder på at han har gjort noe galt.

I Kulturdepartementet er de to saksbehandlerne som har hatt ansvar for Norsk Tipping satt til andre oppgaver. Kulturministeren har til og med sendt en rekke spørsmål til Norsk Tipping. Og ikke nok med det: De har satt i gang en egen gjennomgåelse av sin eierstyring med Norsk Tipping. Så kom ikke her og si at man ikke har gjort noe, i tilfelle noen fra Stortinget skulle spørre.

Det er ut med de gamle kostene og inn med nye som gjelder nå. Men det har foregått pengetransaksjoner mellom to ansatte i Norsk Tipping og Essnet. Eller mer presis: En ansatt har fått 250 000 fra Essnet-sjef Hans Vigmostad. Han sier de kjenner hverandre og at det er tilbakebetaling av et lån som ble gitt for rundt 20 år siden. En merkelig sak. Grunn til mistanke om ugler i mosen. Det andre forholdet er at en ansatt er leid ut til Essnet for en periode og har fått godt betalt for det. Hans Vigmostad sier til Aftenposten at han fikk vanlig lønn.

Reidar Nordby har på vegne av Norsk Tipping engasjert seg for å bygge et innovasjonsmiljø rundt Norsk Tipping. Han fikk både Torger Reve og Harald Nordvik med på laget. Visjonen var store. Men det ble ikke noe av. De ble heller ikke noe av fredslotteriet for Midtøsten som Nordby forsøkte å trekke i gang i kompaniskap blant andre med Terje Rød-Larsen. Norsk Tipping tapte penger. Styret hadde neppe fulle oversikt over alt han holdt på med.

Nordby bedyrer at han ikke har tjent en krone ekstra på sitt store og brede engasjement. Det er Norsk Tipping han har arbeidet for- og Hamar. Inntil annet er kommet fram må vi tro han på det. Men syndebukkrollen er det han som må spille.