Om Sponheim, Finansavisen og Nygaard

De ansatte i Norsk Tipping reagerer på uttalelsen til styreleder Lars Sponheim om at det må ”lys i alle de mørke krokene” i Norsk Tipping, skriver Aftenposten. Han presiserer at det ikke etter hans mening eksisterer noen ukultur i selskapet i dag. Hvorfor trakk da viseadm. direktør Tollef Imsdalen seg? Han hadde da ikke gjort noe galt. Men det som forbindes med Reidar Nordby skal tydeligvis bort.

En styreleder skal være veldig forsiktig med hva man sier om egen bedrift. Slående formuleringer skaper lett misforståelser internt. Som styreleder gjelder det Sponheim har lite trening i, å si lite og å være varsom med det han sier.

Carsten Bleness også i Her og Nå

Ikke nok med at Carsten Bleness trakk seg på grunn av millionunderskudd i Dagsavisen. I Finansavisen i dag knyttes han også til opplaget på Her og Nå kollapser. Opplaget er halvert. Men han slipper heldigvis med bilde av seg. Det er ansvarlig redaktør Gunnar Bleness som blir intervjuet og redaktør Rino Rådahl det er digert bilde av på forsiden og på side 5. Man tar hva man har for hånden. Etternavnet var i alle fall riktig. Og alle er redaktører for medier som det går dårlig med.

Statsfinansierte læremidler

William Nygaard raser mot det fylkeskommunale læremiddelforetaket NDLA i Klassekampen i dag. De skal produsere digitale læremidler for skolen. Lykkes de, river de grunnen under forlagenes lærebokproduksjon. Men er vi tjent med en ordning der læremidler blir statlige? Nygaard slår i bordet med en juridisk betenkning som konkluderer med at det er ulovlig konkurranse som foregår. Det er ikke spøk i forhold til EØS-avtalen. Nygaard har egne interesser på å ivareta, men det er vel verd å ta debatten.