Tippekongen som tapte alt

Den gamle vinneren Nordby er blitt syndebukk for alt Riksrevisjonen mener ikke er som det bør være

Hele Norges Mr.Tipping i 18 år, Reidar Nordby, er innhentet av fortiden igjen. Han måtte pakke seg ut av kontoret i 2007 da det ble avslørt at regninger for garnertjenester på til sammen rundt 400 000 kroner, hadde blitt betalt av arbeidsgiver. Men det hadde ikke skattemyndighetene hørt et knyst om. Ikke styret heller. Slik hadde det bare vært i årevis.

Staten kan selvsagt ikke ha en skattesnyter til å lede en milliardbedrift. Først forsøkte styret seg med å degradere ham til konsulent med direktørlønn. Det ble det selvsagt spetakkel av.  Han fikk regelrett sparken av styrleder Sigmund Thue på direktesendt TV. VG fortalte om sjokk i stua på Hamar. Så laget han en konsulentavtale med sin tidligere arbeidsgiver. Men Norsk Tipping kjøpte ikke konsulenttjenester av ham. Nordby følte seg lurt opp i stry, gikk til sak, men tapte. Han hadde ikke i kontrakten sikret seg at han ville bli benyttet. Selvsagt vil de bruke meg, tenkte han og feilvurdert de utstøtingsmekanismer som slår inn når en først er ute i unåde. Det endte opp med et forlik i fjor.

Norsk Tipping er ikke de eneste som får smake pisken etter at riksrevisor Jørgen Kosmos fotsoldater har vært på besøk. Norsk Tipping fikk særdeles hard medfart i rapporten som kom i sommer. De ante flere ugler i mosen og fortatte å grave. Norsk Tipping har selv satt i gang en intern granskning av det de den nye sjefen, Thorbjørn Almlid, kaller ”en ukultur i selskapet”. 

Reidar Nordby påstås å være inhabil fordi han har latt selskapet Essnet, som blir ledet av en venn av ham, Hans Vigmostad, få oppdrag på til sammen for en milliard kroner. Han har engasjert Vigmostads kone, som er ansatte hos styreleder Thue, som rådgiver knyttet til internasjonale verv han påtok seg. Det stilles spørsmål med om Hans Vigmostad har betalt et par hundre tusen i bestikkelser til to ansatte. Norsk Tipping har tapt millioner på prosjekter som styret ikke har behandlet skikkelig. Og Riksrevisjonen stiller spørsmål med alle millionene som brukes hvert år til sponsing.

Norsk Tipping er for tiden nede i knestående. Det ene drar det andre med seg. Torsdag laget Dagsreven er reportasje om ukulturen i Norsk Tipping. Kjøp av konsulenttjenester for rundt 130 millioner kroner ble brukt som eksempel på det. – Det er ikke noe ukultur. De har sammenheng med innføring av de nye terminalene, forklarte tippesjef Almlid. Men fra opposisjonen på Stortinget fikk han høre at nå måtte det bli slutt på det vanvittige pengebruken i Norsk Tipping.

Reidar Nordby har gjort en formidabel innsats med å gjøre det forvaltningsorienterte tippekupongselskapet til en moderne, markedsorientert pengemaskin. Nordby ble kongen på haugen i Hamar med spill på hjernen. Han var over alt, høyt og lavt, jaktet på tippemuligheter og tippesynergier, trakk i tråder og leverte visjoner. Han fikk med seg toppfolk inne næringsliv og akademia til å planlegge et kompetansesenter for intellektuell kapital på Hamar i tilknytning til Norsk Tipping. Han allierte seg med Terje Røed Larsen for å starte opp med et fredslotteri i Midt-Østen. Ikke småtterier. Han har vært aktiv i nærmere 30 prosjekter og verv. Styret har ikke hatt oversikt over alt han har holdt på med.

Nordby var en vinner, men endte opp som en taper. Nå er han også tildelt rollen som syndebukk. Han bedyrer at han ikke har tjent noe som helst ekstra på alt han har engasjer seg i. Det var spill, ikke egne penger som sto i hodet på ham. Men han var ikke tro i smått.  Han var blitt for trygg på egen posisjon og for opphengt i og sløvet av egen suksess. Den som ikke er årvåkne, kan gå på trynet før en aner det.

Våk og se. Det gjelder i særlig grad for de som sitter tett på der store pengesummer flyter forbi.                                  

 Publisert i Vårt Land mandag 18 jan