Åpner for sykelønnskutt

YS-sjefen Tore Eugen Kvalheim har valgt en smart og dristig strategi når han åpner for kutt i sykelønnen. Han presser LO til å bli med på kraftfulle tiltak, sier det mange tenker, men ingen ser seg tjent med å si nå

Tore Eugen Kvalheim, lederen for Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) er en modig mann. Han åpner for kutt i sykelønnen dersom man ikke klarer å få redusert sykefraværet basert på en ny IA-avtale.

– Gir ikke den nye avtalen resultater, mener jeg at heller ikke fagbevegelsen lenger kan si at sykelønnsordningen er hogget i stein. Sykelønnsutbetalingene tar en svært stor del av fellesskapets midler, sier han til Dagens Næringsliv. Han tror de forhandlingene som starter i dag mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, er siste sjanse på å bevare sykelønnsordningen, som NHO betegner som verdens beste. Men han er optimistisk på at man skal lykkes med å snekre en ny IA- avtale som gir resultater.

Alle må stå fram som optimister før forhandlinger. Det er helt vanlig. Regjeringen tror på en ny effektiv avtale. NHO tror på det. Og ikke minst, LO tror på det. I Politiske kvarter i dag vil ikke LO-sjef Roar Flåthen høre snakk om noe annet enn at man skal lykkes. Han mener det er uhørt at Kvalheim begynner å snakke om kutt i sykelønnen nå. Tidligere har NHO snakket som LO: IA-avtalen virker, men den kan gjøres bedre, og da kommer også resultatene. Men på NRK i dag kunne ikke John G. Bernander nekte å forholde seg til YS-lederens utspill. Han åpner for å drøfte endinger i ordningen dersom man etter ett eller to år må konstatere at en ikke lykkes med å få ned sykefraværet. John G. Bernander og Tore Eugen Kvalheim står nok ikke så langt fra hverandre. Spørsmålet er bare hva som skal sies når. Det er nok mange i den rødgrønne leir som tenker som Kvalheim. Men det har blitt enige i Soria Moria –erklæringen om at de ikke skal snakke om det. De skal bare være optimistiske og tro på at en ny IA-avtale vil gi resultater. Ingen rødgrønne skal snakke høyt om at de tviler på det.

Tore Eugen Kvalheim er ikke født i går. Han kan spillet og vet hva han gjør. Han isolerer LO. Selv om de rødgrønne ikke sier noe, er det de rødgrønne, YS og NHO mot LO. Inspirert av svenskene kamp mot sykefraværet har Jens Stoltenberg kastet fram en rekke kontroversielle forslag. Alle ser ut til å være skutt ned av LO. LO fremstår som den organisasjonen som vil ha minst endringer. Det spørs om ikke NHO og YS er de som vil gå lengst i å akseptere tiltak som deres medlemmer vil oppfatte som kontroversielle. Hvis en ikke kommer opp med effektive tiltak for å få ned sykefraværet, blir kutt i utbetalingene til arbeidstakere og større andel av sykelønnen på arbeidsgiver det neste.

Det må tas skikkelig i nå. Det kan være Roar Flåthen også forstår det. Det drives alltid et spill før viktige forhandlinger. Da gjelder det å vise for medlemmer og offentligheten at man er sterk og har forhandlingsstyrke.

Tore Eugen Kvalheim velger en dristig strategi. Han styrker sin egen posisjon ved å ta ord i sin munn som skaper oppstyr i fagbevegelsen. Roar Flåthen hadde blitt verbalt lynsjet av sine egne om han hadde uttalt seg som Kvalheim ved starten av viktige forhandlinger. Det spørs om ikke det Tore Eugen Kvalheim sier, er det Jens Stoltenberg mener.