System og menneskesvikt

Det er mennesker, ikke systemet som svikter ved Asker og Bærum sykehus. Baksiden ved omfattende rapportering og offentliggjøring av resultater er at noen fristes til å pynte på statistikken for å framstå som flinkere enn man er.

1 2000 måtte Ted Hanisch gå av som arbeidsdirektør. Grunnen var at det ble avslørt at det var blitt trikset med tallene. Noen hadde gjort sysselsettingstallene bedre enn det var grunnlag for. Ingen hadde økonomisk interesse av det. Men det hadde utviklet seg en kultur for at det var ok å rapportere at man var litt flinkere enn det man i realiteten var. Hvem som må ta konsekvensen av den triksingen med vente- og behandlingslister som er avslørt ved Asker og Bærum sykehus, er det for tidlig å si noe om. Noen må det bli, for dette er alvorlig.

Vi vet ennå ikke hva som har vært motivene for at så mange som 3700 pasientjournaler kan ha blitt endret ve d sykehuset. I dag tidlig har Statens helsetilsyn anmeldt sykehuset og Helseforetaket Vestre Viken som de hører til, for brudd på straffeloven og helsepersonelloven.

Det som har skjedd er at pasienter ikke har blitt innkalt til kontroll og behandling slik fastlegen har forutsatt. I dag forteller VG historien om en mann som ventet i åtte måneder etter at han var blitt henvist av fastlegen. Siden han ikke hørte noe, trodde han ikke det var så alvorlig. Så viste det seg at han hadde kreft.

Det kan ha skjedd at mennesker har tapt kampen mot sykdommen mens de har stått i kø for å komme til behandling.   

Helsetilsynet og ledelsen ved sykehuset gjennomgår nå tusenvis av journaler for å kartlegge omfanget av skandale. Søndag uttalte nåværende og tidligere ansatte ved sykehuset til VG at et motiv for å endre på datoene, har vært å pynte på sykehusets statistikker.

Det  er også i ferd med å gå politikk i saken. Fra Senterpartihold snakkes det om behovet for sterkere folkevalgt styring av sykehusene (der kom den igjen), og det stilles spørsmål med om regjeringen er blitt så opptatt av kontroll, rapportering og sparing at det går ut over kvalitet og sikkerhet.

Men er det noe de har vært opptatt av ved sykehuset, så er det kvalitet og sikkerhet. Kirurgisk avdeling ved ble ISO-sertifisert høsten 2009 uten at denne svikten ble avdekket.

Det er etter all sannsynlighet ikke noe galt med det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS. Det er nok menneskelig svikt som ligger til grunn.

I det offentlige er man fortiden opptatt av å sette mål og offentliggjør resultatene. Tanken er at det sykehuset som har for lange ventelister eller den skoen som har for dårlige karakterer, skal skjerpe seg. Tanken er altså at det som kan oppleves som en offentlig gapestokk skal ha en positiv effekt. Men mennesker er mennesker. Det har nok også den effekten at man fristes til å pynte på tallene. Lærerne på den skolen i kommunen som har dårligst karakterer, blir uvegerlig litt mindre strenge neste gang de skal sette karakterer.

I helsevesenet handler det om liv og helse. Her skal det ikke skje at det pyntes på tall for at man skal komme bedre ut på statistikken. Det vi har flere eksempler på, er at sykehus trikser med diagnoser. Da har motivet vært å sikre størst mulig bevilgninger til sykehuset. Slik virker DRG-systemet som fastlegger hva sykehuset får betalt for det arbeidet de utfører. Da har de ansvarlige forsvart seg med at hensikten er god, mest mulig penger til pasientbehandling.

Denne saken har sannsynligvis fint lite med organiseringen av sykehusene å gjøre, og det har definitivt ikke noe med om sykehusene er eid av fylket eller et helseforetak å gjøre. Det kan være en person som har tatt seg til rette i systemet eller det kan være en slags kollektiv uforstand som har bredt seg blant mennesker som burde vite bedre. Er det bare blitt slik eller er det tilsiktet? Og har den som har ansvaret visst at mennesker liv og helse er brakt i fare?

Det påstås at man kan koke en frosk levende uten at den protesterer noe særlig. Den reagerer ikke på gradvis temperaturforandring. Til slutt er det for seint. Slik er det med noen systemsvikt også. Det er ikke systemet det er noe galt med. Det skjer bare gradvis at systemet svikter fordi det er mennesker systemet skal regulere. Til slutt er katastrofen et faktum.