Frps Krekar-overgrep

Kravet fra Per Sandberg (Frp) om at Mulla Krekar, samme dag som noen har forsøkt å ta livet av ham, skal settes i forvaring, er intet mindre enn uhyrlig. Mener Frp virkelig at vi skal opprette en Guantanamocelle på tilnærmet livstid for Krekar

I Dagsnytt 18 i går tok Frps nestleder, Per Sandberg, til orde for at mullah Krekar bør settes i forvaring. I praksis betyr det fengsel tilnærmet på livstid. Det er ikke noe nytt at Frp mener det. Det nye er at de kommer trekkende med det den dagen noen har forsøkt å likvidere ham. Istedenfor å si at i en rettsstat har alle som befinner seg i landet, krav om beskyttelse, snakker Frp om at myndighetene må beskytte naboene. Er det noen som må beskyttes, må det være Krekar og hans familie.  

Et menneske som blir utsatt for et attentat, og som opplever at en i hans familie blir såret, bør minimum kunne forvente å bli møtt med en viss respekt. Ikke mullah Krekar. Han er fritt vilt. Frp bidrar til å legitimere det.

Per Sandberg sa at mullah Krekar bør settes i forvaring for å beskytte seg selv og sin familie. Var dette ment som et forsøk på å vise sympati? Ville han det skulle virke slik? Det er frekt og et bevis på at Sandberg har nedskrevet mulla Krekars menneskeverd, når han krever livsvarig fengsel samme dag som han blir drept.

Norsk lov hjemler ikke at en person som Krekar kan setts i forvaring. Frp kan ikke late som om vi har lover som gjør dette mulig. 

Man kan gjerne mene at Krekar fortsatt er en fare for rikets sikkerhet. Hva mannen i en leilighet på Tøyen kan finne på som truer lander, er ikke godt å si. Det kan da umulig være noe problem for politiet å holde øye både med ham og det har foretar seg. Mannen har utvilsomt en fortid som er forkastelig. Han har meninger som er hinsides og på grensen av det utålelige. Vi må gjerne kritisere Krekar sønder og sammen for det syn han har på aktuelle spørsmål. Men i rettsstaten Norge er det lov å mene det Krekar mener.

Per Sandberg burde brukt anledningen til å kritisere deler av den norske befolkningen for deres holdninger til Krekar. 83 000 nordmenn er medlemmer av Facebook-gruppa ”Få mullah Krekar ut av landet”. Deler av innholdet her er av truende art. Facebookgruppa ”Krekar” har 23 fortsatt medlemmer. Her er det snakk om ”folk som er villige til å donere penger for å gi en viss person en kule i panna”.

Vi kan ikke utelukke at det er noen fra det norske ”hatmiljøet” som har forsøkt å ta Kreker av dage. Krekar ble forsøkt tatt av dage i 2004 av folk som hørte til en ekstremgruppe i Nord-Irak. Alt tyder på at det er Krekars fiender i dette miljøet som igjen har forsøkt å likvidere ham.

Når Krekar ikke er sendt tilbake til Irak, er det fordi det ikke kan garanteres for hans sikkerhet. Det er i strid med internasjonale regler å sende han ut av landet. Det faktum lukker også Frp øynene for.  

Attentatet mot ham viser at regjeringen har gjort det rette og at Frp har tatt feil. Mulla Krekar trenger beskyttelse. Krekar er her og må fortsatt være her. Frp bør finne en annen som symbol for  sin motstand mot innvandring og kamp mot terror. I rettsstaten Norge bør Frp innse at det ikke er rom for en egen Guantanamocelle for Krekar.