Siri Hatlen mot folkemakten

Oslos folkevalgte krever stans i planene om å legge ned Aker sykehus. Nå venter alle spent på om helsemyndighetene vil overkjøre et enstemmig bystyre, skriver Dagsavisen i dag. Like spennende er det om de vil overkjøre sjefen for landets største sykehus, Siri Hatlen. Hun begynte som sjef for Oslo Universitetssykehus i sommer. Hun har hendene fulle med å få effektivisere sykehusdriften i Oslo. I går skrev hun et innlegg i Aftenposten der hun argumenterte for nedleggelse av Aker. Saken skal behandles i styret om kort tid. Nå vet alle hva innstillingen vil bli. Hatlen har også bred støtte fra en arbeidsgruppe som har vurdert hvordan man kan utnytte ressursene best mulig og sikre pasientene optimal behandling.

Oslo kommune sier ikke bastant nei. De vil ha en uavhengig vurdering av om spesialisthelsetjenesten blir godt nok ivaretatt. Overføringen av pasienter fra Aker til Akershus universitetssykehus er alt startet. Bystyret vil også vite hvordan det har gått med pasientene fra Grorud og Stovner på Ahus.    

Det er omkostningsfritt for Oslo kommune å anbefale utsettelse. Oslo Universitetssykehus er blitt pålagt å effektivisere. De kan spare mange millioner på å samle mest mulig av sykehusdriften på færre steder.

Siri Hatlen vet å si ifra om hva som skal til for å holde budsjetter. Hun gir nok også politikerne prislappen på å kjøre videre med Aker slik som dag.

Siri Hatlen har valgt å rykke i front for å få banket igjennom det ledelsen ved Oslo Universitetssykehus mener er best. Hun forventer nok støtte. først fra ledelsen i Helse Sør-øst og deretter fra helseministeren. Det er ikke godt å si hva hun vil gjøre dersom denne saken blir liggende og drive.