Ta hovedsaken før Høybråten

Igjen har KrF fått under fem prosents oppslutning på en meningsmåling. Stemningen kunne vært bedre når partiet samles til lokalpolitisk konferanse i Stavanger i dag. I går meldte Dagsrevyen at diskusjonen om Dagfinn Høybråten er den rette til å lede partiet er i gang. Knut Arild Hareide er kandidat til å overta. Det vil han selvsagt ikke kommentere. Dagfinn Høybråten kommenterte situasjonen i Politisk kvarter i dag. Han åpner på ingen måte for noen diskusjon om hans stilling. Dagfinn Høybråten vil være leder. Han vil ikke løpe fra ansvaret i vanskelige tide, som han sier. Han blir nok gjenvalgt neste år. Hareide har ikke tilstrekkelig støtte i den konservative del av partiet.  

KrF graver en enda større grøft for seg selv dersom de nå setter fart i debatten om Høybråten er den rette til å løfte partiet til gamle høyder. Det er han nok ikke. Men for tiden er ikke det er realistisk prosjekt for noen i KrF. Nå bør KrF bruke tiden til gjøre hjemmeleksen. Det er å avklare hva slags parti KrF skal være. Nestleder Dagrun Eriksen som leder strategiutvalget, har sagt at hun vil ha alle spørsmål diskutert.

Det viktigste er å få avklart om KrF skal stille som krav til alle sine tillitsvalgte at de skal være bekjennende kristne. Så lenge det er slik, vil ikke KrF klare å senke terskelen for å stemme på partiet. Mennesker som ikke har et aktivt forhold til kristen tro, men tror på Gud slik de fleste gjør, vil ikke kunne oppleve et parti ”som sitt” når ledelsen er forbehold andre enn dem selv. Et partis tillitsvalgte bør avspeile både ens medlemmer og velgere.

Valgerd Svarstad Haugland maktet å bryte ut av den begrensningen bekjennelsesparagrafen representerer da hun ble leder, og partiet hadde suksess med å lansere kontantstøtten. Dette var nok unntaket på regelen.

 Vil KrF være et folkeparti forpliktet på kristen etikk og med oppgaven å styrke og løfte fram den kristne kulturarven eller vil de være et interesseparti for kristenfolket. I dag oppfattes de i for stor grad som det siste- og det tradisjonelle kristenfolket blir det stadig færre som hører til.

Dropp persondebatten i denne omgang. Avklare strategi og egenart.