Våger ikke økt boligskatt

Både sentralbanksjef Svein Gjedrem og sjefen for Finanstilsynet, Bjørn Skogstad Aamo, er bekymret for utviklingen på boligmarkedet. Nå er jobben deres å være bekymret, det vil si, å identifisere trender de ser i markedet og peke på mulige eller sannsynlige negative konsekvenser. Nå er det fare for at boligprisene øker, folk låner mer enn de bør, renten må økes for å kompensere dette, det gir en sterkere krone som igjen svekker eksportindustrien.

Bjørn Skogstad Aamo varsler ingen markant innstramning av den utlånsvirksomhet til bolig som bankene driver. Det er ikke grunnlag for det. Det holder i denne omgang med en påminning om at bankene må holde igjen.

Det er temmelig stor enighet blant dem som har best grei på skatt og økonomi her i landet, at er det noen skatteøkning som kan forsvares, så er det skatt på bolig. Redusert fradrag for renter til bolig vil ha samme virkning.

Problemet med rentefradraget er at det bidrar til overinvesteringer i bolig. Det igjen skaper svingninger i bolig- og kredittmarkedet som kan føre til at det oppstår bobler. Når de sprekker, får de negative konsekvenser. Det er grunn til minne om at det var overinvesteringer i bolig i USA som var en vesentlig årsak til finanskrisen.

Men finansminister Sigbjørn Johnsen har ifølge Finansavisen i dag, ingen planer om å endre rentefradraget. Det sier han på bakgrunn av at Svein Gjedrem for n`te gang har sagt mer eller mindre tydelig at det burde vært gjort.

Men det er med rentefradraget på bolig som med kutt i sykelønnen, en rekker politikere mener det burde vært gjort, men en frykter en vil tape velgere på gå inn for det. Sp og SV ser gjerne at skattene øker sik at det kan brukes mer penger i offentlig sektor. Men Sp vil resolutt motsette seg at det skal skje ved at det skal bli mindre fordeler for folk flest å eie egen bolig.

Det er å håpe at det blir så pass krevende å sy sammen budsjettet for 2011 at Sigbjørn Johnsen manner seg opp og reduserer verdien av rentefradraget.

Kommunene har anledning til å ilegge eiendomsskatt. Stadig flere benytter seg av den muligheten. Det man ikke våger på nasjonalt plan, får man altså til i stadig flere kommuner. Det er da noe.