Når de gode slutter

Stein Nilsen vil ikke lenger klistres til NSB-problemene så lenge det ligger utenfor hans herredømme å gjøre noe med det. Enda en sjef som ingen ønsket skulle slutte, har kastet inn håndkle, til ettertanke for politikerne.

Dyktige ledere vegrer seg mot å bli naglet fast til nederlag dersom mulighetene for å lykkes ikke er til stede. Vi oppfatter at dette er grunnen til at Stein Nilsen, sjefen for NSB Persontog, trekker seg etter kun to år i jobben.

– Jeg har jobbet veldig hardt for å få en god jernbane i Norge. Men med de forutsetningene som står til rådighet nå, ser jeg ikke at jeg klarer å lykkes, sier Nilsen til NTB. Både pendlere, politikere, samferdselsministeren og konsernlederen beklager at Nilsen nå går av.

Frontfigur

Nilsen er lei av å fronte en situasjon han kan gjøre for lite med. Som frontfigur blir han stående som symbol på det som ikke fungerer. Før eller seinere hadde ledelsen i NSB kommet i fokus. Det har for så vidt skjedd allerede. For et par uker siden skrev Trygve Hegnar på lederplass i Finansavisen at NSB-toppene burde fjernes. Selv om det var Einar Enger som fikk skyllebøtten med navns nevnelse, rammer det på sett og vis Nilsen også. Det skal ikke så mye til før Hegnar trekker fram ledere i offentlig sektor han mener bør sparkes, så det er ikke så farlig. Men over tid er det slik, at de som har ansvaret i det daglig ikke går klar kritikk selv om man kan vise til knappe budsjetter og forhold som ligger utenfor ens egen innflytelse.

Nav-sjefen 

Vi har sett dette skje i Nav. Nav har vært underfinansiert og reformen har vært kjørt igjennom for raskt. Likevel må Tor Saglie tåle diskusjon om hans stilling. Som sjef for et selskap med store problemer, blir en etter hvert gjort til en del av problemet. For en måned tid siden var det politikere som tok til orde for at Nav burde få en ny toppsjef som kunne rydde opp. Hanne Bjurstrøm måtte rykke ut og gjøre det klart at hun har full tillit til ham.

Anne Aasheim

For vel en uke siden sa Anne Aasheim takk for seg som sjefredaktør i Dagbladet. Hun begrunnet dette med at hun ikke hadde nådd de mål hun selv hadde satt seg. Hun skyldte ikke på styret eller klaget på at de ansatte hadde vært for umedgjørlige i nedbemanningsprosessene. Hun tok ansvaret for ikke å ha nådd egne mål. Og hun gikk før noen hadde tatt til orde for at hun burde trekke seg. Styrelederen sa rett at han hadde forsøkt å få Aasheim til å bli. De ansatte beklaget også at hun trakk seg.

Aasheim trakk seg før hun i for stor grad ble et symbol på Dagbladets problem. Ved selv å ta ansvaret og få oppfordringer om ikke å trekke seg, styrket det hennes posisjon. Anne Aasheim har gjort det hun kunne. Det er ikke hennes feil at opplaget faller som en stein. Dette var inntrykket som ble skapt. I realitetene har det nok større uenighet innad om den strategi hun har valgt, enn det som er kommet fram. Hun trakk seg før hennes strategi for alvor ville blitt gått kritiske etter i sømmene.

Også flere ledere i helsevesenet har trukket seg med henvisning til at rammebetingelsene for at de kan lykkes, ikke er til stede.

 Kleppas ansvar

At Stein Nilsen har følt seg utilpass i den situasjonen han har havnet i, ble tydelig for noen uker siden. Da sa han rett ut at jernbanen over lang tid har vært underfinansiert og at det ville ta 30 år før problemene er løst dersom bevilgningene skal ligge på dagens nivå. Det var en sprek uttalelse. Det er ikke hverdagskost at ledere i statsbedrifter stiger inn på politikernes arena med så stor frimodighet.

Reaksjonen kunne blitt sterkere dersom det var Einar Enger som hadde sagt det. For ledere i selskaper som staten har kontroll over, gjelder det å kjenne grensen for hva man kan si.

Stein Nilsens synspunkter kan ikke avfeies. Politikere innser da også at jernbanen har fått for lave bevilgninger. Det har for lengst gått politikk i alle togforsinkelsene vi har opplevd i år. Samferdselsminster Magnhild Meltveit Kleppa anstrenger seg for å vise at hun tar fatt i problemet.

Kleppa (Sp) oppfatter ikke uttalelsene fra Nilsen som en angrep på sin forgjenger Liv Signe Navarsete (Sp) eller seg selv.

– Med sine uttalelser målbærer han en utålmodighet som jeg deler, men snuoperasjonen har startet, sier Kleppa til NTB.

NSBs konsernsjef Einar Enger beklager sterkt at Nilsen velger å slutte. Det samme gjør leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Knut Arild Hareide (KrF). Hareide mener vi trenger ledere som er ærlige og snakker klart ut.

Problemene NSB er tydeligvis større enn Nilsen hadde regnet med. Han vil ikke i årevis ha ansvaret for å levere et tilbud til de reisende som ligger for langt unna det han selv og alle andre kan akseptere.

Vil man ha dyktige ledere, må rammebetingelsene for det være til stede.

Både Stein Nilsen og Einar Enger er dyktige ledere. Kleppe kan ikke annet enn å satse på at Enger blir og at han allerede er i gang med å skaffe en ny dyktig leder til å ta over etter Nilsen.

Enger får glede seg over at krisen har ført til at bevilgningene til jernbanen vil øke. Det er vel et slags lys i tunellen, men det er langt unna.