Andersen(A) på jordet om Spekter-Bratten

Stortingsrepresentant Karin Andersen sier i en pressemelding at viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten bør finne seg noe annet å gjøre når hun motarbeider den rødgrønne regjeringen.

Bratten sa torsdag at Norge ikke har noe likelønnsproblem, og at det er lite sannsynlig at det kommer en ekstra likelønnspott i årets lønnsoppgjør.

–          Den rødgrønne regjeringen ønsker likelønn. Det er regjeringens politikk. Det må de som forhandler på vegne av staten ta inn over seg, sier Andersen i en pressemelding.

Her fortegner Andersen det som er Brattens poeng. Hun har ikke noe i mot at partene prioriterer at enkelte grupper skal få mer og andre mindre. Bratten sier ikke noe annet enn det Jens Stoltenberg har sagt. Soria Moria sier ingen ting om at de skal bevilges en ekstra likelønnspott i tillegg til normal lønnsutvikling.

Hvis partene for eksempel blir enige om at sykepleiere og hjelpepleiere skal få en større lønnsøkning enn for eksempel ansatte i politiet og ingeniører, så er det greit.

Men det kan ikke være slik at kvinnedominerte yrker først skal få milliarder til fordeling og deretter skal man starte fordelingen av de orinære tillegget.

Så langt har det vært mye prat om likelønn. Vi hører de rødgrønne er for det. Spørsmålet er om partene er enige om at kvinner skal få mer og menn mindre. Vi vil vente å se.

Det Bratten har sagt, er det Spekter står for. Spekter befinner seg i virkelighetens forhandlingsverden, ikke i den politisk korrekte signalverdenen.

Nå er det partene som har ballen. Andersen bør konsentrere innsatsen om å få LO og de andre fagorganisasjonene til å få menn til å forplikte seg til at fra nå av er det kvinneyrkene som skal få mest og mannsyrkene minst.