Madshus-sjefen fikk sparken

For snart et år siden fikk sjefen for Madshus, Lars Hanstad, sparken. De amerikanske eierne. K2 Corporate, mente han ikke hadde gjort nok for å snu den negative økonomiske utviklingen. Hanstad var uenig, sa det ikke var saklig grunn for oppsigelsen og gikk rettens vei med et krav om erstatning på 2,5 millioner kroner. I forhandlingene som da fulgte, fikk han et tilbud om 800 000. Det takket han nei til. Gjøvik Tingrett mente han ikke hadde rett på mer enn 100 000 kroner i erstatning og 200 000 i andre godtgjørelser. Nå har han anket.

–          Vi mener tingsretten dom er solid, og er ikke bekymret for utfallet, sier styreleder Erling Høyte til Dagens Næringsliv.

Det er vanskelig å gjøre seg opp en mening uten å kjenne saken inngående.  Det er normalt at ledere som får sparken, får rundt en årslønn i kompensasjon. Ved frivillig nedbemanning kan ansatte også få en slik kompensasjon. Og dersom en ansatt blir sagt opp, bestrider oppsigelsen, og saken handler i retten, kan det fort gå et år.  I denne perioden kan den ansatte stå i stillingen.

Tingsretten har lagt vekt på at det finne saklige grunner til oppsigelse av daglig leder. Driver man med underskudd, har øverste leder et svakt stillingsvern. Det spørs om ikke Hanstad hadde vært tjent med å ta i mot tilbudet om 800 000.  Dessuten er det en belastning for ham og Madshus å måtte føre en slik sak i to rettsinstanser.

Hovedregelen bør være den at daglig ledere har en avtale som regulerer hva som skal skje dersom styret ber en fratre. I noen tilfeller sitter daglig leder med gode kort på hånden dersom en må slutte og ikke har en avtale om hva som skal skje. For å unngå en opprivende rettssak kan arbeidsgiver da fristes til å betale mer enn en årslønn. Men ikke Madshus. De mener de har en god sak. Så langt har de vunnet saken.