Utenkelig Sentrum-tenketank

Sentrum er i krise. Lars Sponheim mener det kan ende med at sentrum blir utradert i norsk politikk. Venstre ligger og vaker rundt sperregrensen, og KrF havner nå under fem prosent på stadig flere meningsmålinger. Stort bedre står det ikke til med SP som holder det gående i regjering fortsatt.

KrF er delt omtrent på midten i flere viktige spørsmål, for eksempel om de skal samarbeide med Ap eller de borgelige. De er også delt omtrent på midten i synet på om Dagfinn Høybråten bør fortsette som partileder og om Inger Lise Hansen bør fortsette som nestleder. Snart er de nok også delt på midten i spørsmålet om de bør droppe kravet om at tillitsvalgte må stå fram som bekjennende kristne.

KrFs nestleder, Dagrun Eriksen, tar til ordet for et sterkere og mer samkjørt sentrum. Hun ønsker seg en sentrumspolitisk tenketank. Ola Borten Moe (Sp)sier til Dagsavisen at han synes ideen om en slik tenketank er god. Han uttalte tidligere i denne uken at Senterpartiet må ta en ledende rolle i å gjenreise sentrum. Han er ikke med på Lars Sponheims påstand om at Sps deltagelse i de rødgrønne regjeringsprosjekt bidrar til å svekke og på sikt utradere sentrum.

Sentrum har ikke en felles ideologi som kan danne grunnlaget for en tenketank som en parallell til høyresidens Civita. Det er da heller ikke Høyres om styrer tenketanken. KrF har mer enn nok med å avklare sin egen rolle. Det hjelper KrF lite om de også skulle involvere seg i en ny tenketank. Og så lenge Sp er med i den rødgrønne regjeringen, vil det ikke skje at de går sammen med Venstre og KrF om en felles tenketank. Borten Moe serverer drømmerier. Det ville gitt mer mening dersom han starter en debatt om tiden er inne for Ap til å gå ut av den rødgrønne regjeringen med henvisning til at man vil bidra til å bygge opp sentrum. Det vil heller ikke skje. Sp søker makt. De er mer tjent med å være i regjering enn i opposisjon. Den rødgrønne regjeringen vil ikke sprekke fordi Borten Moe får med seg partiet på en redningsaksjon for sentrum. Det er SV som kommer til å forlate de rødgrønne, eller rettere sagt, det er Ap som kommer til bestemme at de ikke lenger vil betale prisen for å ha SV med.

Den dag de rødgrønne må gi opp regjeringsprosjektet vil være en lykkens dag for de som er opptatt av sentrum i norsk politikk. Nå er det den rødgrønne blokken som gjelder.