Mot nedleggelse av Aker

I går rykket aksjonen ”Redd Aker” inn en helsides annonse med navn på noen hundre personer som ber helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om å redde Aker sykehus. Oslo bystyre er av samme oppfatning.

I dag møtes styret i Oslo universitetssykehus for å fatte et endelig vedtak. Direktør Siri Hatlen er krystallklar. Aker sykehus bør avvikles og lokalene selges.

”Realisering av eiendomsverdier må være en prioritert del av den videre prosess med mindre det på annen måte stiller betydelig kapital til rådighet for Oslo universitetssykehus”, skriver hun. Helsebyråd Oslo, Sylvi Listhaug, sier til Dagsavisen at innstillingen om salg tyder på desperasjon. Are Saastad i Fagforbundet mener Hatlen forsøker å presse styret til salg for å redde seg ut av en fortvilet økonomisk situasjon.

I en sak som har vært diskutert så pass lenge og utredet i lang tid, er det på høy tid at det treffes en avgjørelse. Det skal mye til om styret går i mot innstillingen fra Siri Hatlen. I så fall kan dette være starten på en prosess som ender med at Hatlen trekke seg. Alternativet til å samle sykehusdriften på nye Ahus og Oslo universitetssykehus, er at Oslo Universitetssykehus får tilført flere hundre millioner ekstra for å kunne opprettholde driften på Aker. Det vil neppe skje.

I denne saken bør helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen holde fingrene fra fatet. Forutsetningen for å organisere sykehusene i foretak, er at det er foretakene som skal fatte slike avgjørelser. Hvis Strøm-Erichsen har noen hundre millioner ekstra til Oslo Universitetssykehus øremerket Aker sykehus, er det nok greit for Siri Hatlen. Men det er ikke greit om helseministeren gir seg til med å hale ut beslutninger som er avgjørende for om budsjetter skal kunne holde.

Det er ikke ne nytt av befolkningen gjerne vil beholde det sykehuset de er knyttet til. Det skjer hver gang det er snakk om å legge ned et sykehus eller deler av behandlingstilbudet. De som hører til Aker sykehus vil få et bedre tilbud. Litt lenger reisevei for noen pasienter og ansatte, og en omstilling for ansatte som de gjerne skulle unngått. Men dette kommet til å gå bra. Og Oslo universitetssykehus får mulighet til å holde budsjettene sine. De må de, for det er ikke mer ”pæng” å få. Det sier Sigbjørn Johnsen til alle for tiden.